K3 / Milosev

K3/K3slo.png


Dr. INGRID MILOŠEV, vodja odseka, Znanstvena svetnica ( English )


K3-en/IngridMilosev.jpg

Naslov:

Odsek za fizikalno in organsko kemijo
Institut "Jožef Stefan"
Jamova 39, 1000 Ljubljana, Slovenija

Telefon:

+386 1 4773 452, +386 1 4773 426

Faks:

+386 1 251 9385

E-pošta:

ingrid.milosev@ijs.si

ORCID

https://orcid.org/0000-0002-7633-9954

Google Scholar

https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=7aGSPfIAAAAJIzobrazba

 • Doktorat iz kemije, 1993, Univerza v Ljubljani

 • Magisterij iz kemije, 1991, Univerza v Ljubljani

 • Diploma iz kemijske tehnologije, 1986, Univerza v Zagrebu, Hrvaška

Znanstvena in profesionalna kariera

 • 2010 – znanstvena svetnica na IJS

 • 2001 – 2010 – višja znanstvena sodelavka na IJS

 • 1997 – 2001 – znanstvena sodelavka na IJS

 • 1994 – 1997 – asistentka z doktoratom na IJS

 • 1987 – 1993 – mlada raziskovalka na IJS

 • 2005 – vodja Odseka za fizikalno in organsko kemijo na IJS

 • 2007 – 2019 članica Znanstvenega sveta IJS

 • 2001 – 2019 pomočnica direktorja za znanstvenoraziskovalno in pedagoško področje v Ortopedska bolnišnica Valdoltra; od 2019 - znanstvena svetnica v OBV

Usposabljanja v tujini

 • Oddelek za kemijo, Univerza v Sherbrooke, Kanada, 1991 (2 meseca)

 • Inštitut za fizikalno kemijo in elektrokemijo, Univerza v Düsseldorfu, Nemčija, 1992–2002 (20 mesecev)

Mentorstvo in pedagoška dejavnost

 • Mentorica pri diplomskih (9) in magistrskih delih (3) na univerzitetnem študiju
 • Mentorica pri diplomskih (1) in magistrskih delih (2) na bolonjskem študiju
 • Mentorica pri doktorskih disertacijah (11)
 • Nosilka predmeta “Biomedicinski implantni materiali” na podiplomskem študiju Inženirska kemija na Fakulteti za kemijsko inženirstvo in tehnologijo Univerze v Zagrebu, Hrvaška

 • Nosilka predmeta “Elektrokemijski procesi in protikorozijska zaščita materialov” na doktorskem študiju Nanoznanosti in nanotehnologije Mednarodne podiplomske šole Jožeta Stefana

Znanstveni interesi

 • Protikorozijska zaščita in funkcionalizacija kovinskih materialov (korozijski inhibitorji, konverzijske prevleke, sol-gel prevleke, samourejene prevleke, itd.)

 • Elektrokemijske lastnosti kovinskih materialov v različnih medijih in karakterizacija materialov

 • Študij in modifikacije kovinskih materialov za uporabo v biomedicinskih aplikacijah

Raziskovalna dejavnost

 • 182 originalnih znanstvenih in preglednih člankov v recenziranih revijah
 • 210 prispevkov na mednarodnih in domačih znanstvenih konferencah (15 vabljenih predavanj na konferencah vključno spredavanjem na Gordon Research Conference 2016, 12 predavanj na različnih institucijah)
 • 8 znanstvenih poglavij v knjigah v mednarodnih založbah in 1 strokovno poglavje v domači založbi
 • 4889 čistih citatov, Hirsch-ov index=34 (vir Scopus)

Nosilstvo in sodelovanje pri raziskovalnih projektih v zadnjih petih letih
Mednarodni projekti:

 • KET4CP Micro Grant (Key Enabling Technology for Clean Production Napredna okolju prijazna površinska obdelava aluminija in njegovih zlitin, ki se uporabljajo v letalski industriji, partnerja podjetje FerroČrtalič, Slovenija, in Joanneum Research Austria, vodja I. Milošev, 2020

 • KET4CP Micro Grant (Key Enabling Technology for Clean Production), Hidrofobne končne prevleke za aplikacije v in ob morju, partnerja International Iberian Nanotechnology Laboratory (INL) in podjetje ChemiTek, Portugalska, 2019

 • H2020-MSCA-ITN-2017-766007 »Magnetic and Microdynamics – from guided transport to delivery«, MAMI, 2018-2022 (kordinator prof. dr. Bernard Doudin, CNRS, Paris, Francija);

 • H2020-MSCA-ITN-2017-764977 »Advanced integrative solutions to corrosion problems beyond micro-scale: toward log-term durability of miniturized Biomedical, Electronic and Energy systems«, mCBEEs, 2017-2021, kordinator dr. Maria Lekka, University of Udine, Italy);

 • M-ERA.NET projekt “Corrosion inhibiton and dealloying descriptors”, COIN DESC (2017-2020), koordinator dr. A. Kokalj (IJS)

 • M-ERA.NET projekt Design of corrosion resistant coatings targeted for versatile applications”, COR_ID (2016-2019), koordinatorica dr. I. Milošev (IJS)

 • ESRR (EU sklad za regionalni razvoj) projekt “Trans2Care” (2011-2014) (sodelavka); koordinatorica prof.dr. Sabina Passamonti (Univerza v Trstu, Italija)

 • bilateralni projekt: Slovenija-ZDA 2015-2016 (I. Milošev, IJS-G.S. Frankel, The Ohio State University),
 • bilateralni projekt Slovenija-Francija 2018-2019 (I. Milošev, IJS-dr. D. Costa, Chimie-ParisTech)

ARRS in drugi projekti:

 • Raziskovalni program: “Napredni materiali za nizkoogljično in trajnostno družbo” (2015-2020) (sodelavka)
 • Raziskovalni projekt: “Zaščita lahkih zlitin kot materialov prihodnosti v transportni industriji“ (2014-2017); vodja projekta

Nagrade in priznanja
Individualne nagrade in priznanja:

 • 2016: Preglova nagrada Kemijskega inštituta za izjemne dosežke na področju kemije

 • 2011: Ingrid Milošev: Zoisovo priznanje Republike Slovenije za pomembne dosežke na področju biokompatibilnih materialov in eksperimentalne ortopedije

 • 2011: Ingrid Milošev: Plaketa za izjemen prispevek k povečanju ugleda in prepoznavnosti Ortopedske bolnišnice Valdoltra

Skupne nagrade in priznanja:

 • 2018: Nagrada Best innovation with business proposition na 11. konferenci International Technology Transfer Conference (skupaj s D. Hamulić, P. Rodič, D. Zimerl)

 • 2018: srebrno priznanje za mentorstvo na 52. srečanju mladih raziskovalcev Slovenije 2018 Zavoda za tehnično kulturo Slovenije za raziskovalno nalogo dijakov Gimnazije Jurija Vega Idrija, mentorji V. Kosmač, P. Rodič, I. Milošev

 • 2016: zlato priznanje za mentorstvo na 50. srečanju mladih raziskovalcev Slovenije 2015 v organizaciji Zavoda za tehnično kulturo Slovenije za raziskovalno nalogo dijakov Gimnazije Novo mesto, mentorji P. Rodič, I. Milošev, J. Pust

 • 2015: zlato priznanje za mentorstvo na 49. srečanju mladih raziskovalcev Slovenije 2015 v organizaciji Zavoda za tehnično kulturo Slovenije za raziskovalno nalogo dijakov Gimnazije Novo mesto, mentorji P. Rodič, I. Milošev, J. Pust

 • 2013: Najboljša inovacija z največjim komercialnim potencialom iz javnih raziskovalnih institucij (Šesta mednarodna konference za prenos tehnologij & Dan Inovativnosti Gospodarske zbornice Slovenije), prispevek "Corrosion protection with hybrid sol-gel coatings: TMZ coating – the most recent approach of protection”, sodelavci odseka K3: P. Rodič, J. Iskra, B. Kapun, I. Milošev

 • 2012: Rektorjeva nagrado za naj inovacijo Univerze v Ljubljani, tretje mesto, prispevek »Hibridne sol-gel prevlek za zaščito pred korozijo aluminija in njegovih zlitin«, sodelavci odseka K3: P. Rodič, J. Iskra, B. Kapun, I. Milošev

Uredniška in recenzijska dejavnost:

 • članica uredniškega odbora revije Coatings od leta 2019

 • pridružena urednica pri reviji npj Materials Degradation (Nature Partner Journal) od leta 2016

 • gostujoča urednica posebne številke revije Corrosion, ki je bila posvečena biokoroziji (vol. 73, št. 12, 2017)

 • skupaj s prof. S. Omanović (McGill University, Montreal, Kanada) gostujoča urednica posebne številke revije Croatica Chimica Acta, ki je bila posvečena Prof. M. Metikoš-Huković (vol. 90, št. 2, 2017)

 • skupaj s prof. M. Gaberščkom (Kemijski inštitut, Ljubljana, Slovenia) gostujoča urednica posebne številke revije Acta Chimica Slovenica, ki je bila posvečena konferenci RSE-SEE 2013 (vol. 61, št. 2, 2014)

 • status Odličen recenzent pri eminentnih znanstvenih revijah: Corrosion Science, Electrochimica Acta, Journal of Electrochemical Society, Progress in Organic Coatings, Surface and Coatings Technology, Applied Surface Science

Osebna bibliografija

 • Osebna bibliografija je dostopna na Cobiss.si; klikni tukaj in počakaj trenutek.

Izbrane publikacije

 1. I. Milošev, G.S. Frankel, Review-conversion coatings based on zirconium and/or titanium, J. Electrochem. Soc., 2018, vol. 165, C127–C144

 2. U. Tiringer, A. Durán, Y. Castro, I. Milošev, Self-Healing Effect of Hybrid Sol-Gel Coatings Based on GPTMS, TEOS, SiO2 Nanoparticles and Ce(NO3)3 Applied on Aluminum Alloy 7075-T6, J. Electrochem. Soc., 2018, vol. 165, C213–C225

 3. G. Šekularac, I. Milošev, Corrosion of aluminium alloy AlSi7Mg0.3 in artificial sea water with added sodium sulphide, Corros. Sci., 2018, vol. 144, 54–73

 4. I. Milošev, From in vitro to retrieval studies of orthopedic implants, Corrosion, vol. 73, 1496–1509, 2017

 5. I. Milošev, P. Rodič, Cerium chloride and acetate salts as corrosion inhibitors for AA7075-T6 in sodium chloride solution, Corrosion, 2016, vol. 72, 1021–1034

 6. I. Milošev, N. Kovačević, J. Kovač, A. Kokalj, The roles of mercapto, benzene and methyl groups in the corrosion inhibition of imidazoles on copper: I. experimental characterization, Corrosion Science, 2015, vol. 98, 107–118

 7. G. Žerjav, I. Milošev, Protection of copper against corrosion by simulated urban rain by the combined action of benzotriazole, 2-mercaptobenzimidazole and stearic acid, Corrosion Science, 2015, vol. 98, 180–191

 8. M. Kulkarni, A. Mazare, E. Gongadze, Š. Perutkova, V. Kralj-Iglič, A. Iglič, I. Milošev, P. Schmuki, M. Mozetič, Titanium nanostructures for biomedical applications, Nanotechnology, 2015, vol. 26, 062002 (18 pages)

 9. P. Rodič, J. Iskra, I. Milošev, "A hybrid organic-inorganic sol gel coating for protecting aluminium alloy 7075-T6 against corrosion in Harrisons solution", J. Sol-Gel Sci. Techn., 2014, vol. 70, no. 1, 90–103

 10. P. Rodič, J. Iskra, I. Milošev, "Corrosion properties of UV cured hybrid sol-gel coatings on AA7075-T6 determined under simulated aircraft condition", J. Electrochem. Soc., 2014, vol. 161, no. 9, C412–C420

 11. I. Milošev, G. Žerjav, J. M. Calderon Moreno, M. Popa, "Electrochemical properties, chemical composition and thickness of passive film formed on novel Ti–20Nb–10Zr–5Ta alloy", Electrochim. Acta., 2013, vol. 99, 176–189

 12. I. Milošev, "The effect of biomolecules on the behaviour of CoCrMo alloys in various simulated physiological solutions", Electrochim. Acta, 2012, vol. 78, 259–273

 13. I. Milošev, Ž. Jovanović, J.B. Bajat, R. Jančić-Heinemann, V.B. Mišković-Stanković, "Surface analysis and electrochemical behaviour of aluminium pretreated by vinylethoxysilane films in mild NaCl solution", J. Electrochem. Soc., 2012, vol. 159, no. 7, C303–311

 14. I. Milošev, Metallic materials for biomedical applications : laboratory and clinical studies, Pure appl. chem., 2011, vol. 83, no. 2, 309–324

 15. A. Kokalj, S.Peljhan, M. Finšgar, I. Milošev,What determines the inhibition effectiveness of ATA, BTAH, and BTAOH corrosion inhibitors on copper?, J. Am. Chem. Soc., 2010, vol. 132, no. 46, 16657–16668