K3 / LabFizKemKoro

K3/K3slo.png


K3/Stefan.jpg


LABORATORIJ ZA FIZIKALNO KEMIJO


Vodja laboratorija: dr. Ingrid Milošev

Raziskovalni program


  • Elektrokemijski procesi pasivacije in korozije funkcionalnih kovinskih materialov
    Na področju elektrokemije se ukvarjamo z raziskavami procesov korozije in pasivacije mikro- in nanostrukturiranih funkcionalnih materialov za biomedicinske in tehnološke aplikacije. Poseben interes posvečamo tvorbi zaščitnih plasti na površini materialov. Preučujemo tudi različne korozijske inhibitorje. Pri študiju uporabljamo elektrokemijske, elektroanalizne in površinsko-analizne metode.


  • K3-en/PhysChemLab/corrosion_a135.jpg K3-en/PhysChemLab/corrosion_b135.jpg K3-en/PhysChemLab/corrosion_c135.jpg

  • Korozija aluminijeve zlitine v kloridni raztopini (a–optični mikroskop, b-SEM) in korozijski produkti na nerjavnem jeklu (c-SEM)