K3 / SeminarjiVsi

K3/K3slo.png


K3/Stefan.jpg


SEMINARJI   ( K3-en/Seminars )
2017

9. 5.

Maja Mujdrica Kim

Sandwich panels and materials for sustainable development

29. 3.

Bojan Božić

Magnetic Field and its potential for chemical transformations

10. 3.

Blaž Winkler

Optical properties of peroxy bridges from first principles: Site-to-site disorder effects

2016

21. 12.

Dominique Costa

DFT Modelling of Corrosion Inhibition by Organic Molecules: Carboxylates as inhibitors of aluminium corrosion

12. 10.

Simona Tušar

Modeliranje reakcij radikalov ob prisotnosti vode in kislin v atmosferi

16. 9.

Štefan Možina

Activation of nitric acid in fluorinated alcohols for nitration and oxidation

9. 9.

Gregor Ekart

Effect of cleaning agent on corrosion properties of AA2024 and AA7075

8. 9.

Urša Tiringer

Pred-priprava aluminijev zlitin 7075 in 2024

30. 8.

Klara Čebular

Iodine as a mild catalyst for cross-coupling and azidation reactions

17. 5.

Katarina Starkl Renar

Sinteza nesimetričnih tetraoksanov in vrednotenje njihove biološke aktivnosti

5. 5.

Gavrilo Šekularac

Microbiologically influenced corrosion of Al alloys and stainless steel

5. 4.

Dunja Gustinčič

Hidroksilacija površin Cu2O(111) in modeliranje oksidne plasti na površini bakra

3. 3.

dr. Peter Rodič

Corrosion protection of aluminium and its alloys with thin Al2O3 film grown by atomic layer deposition

2015

22. 12.

Simona Tušar

Modeliranje reakcij radikalov ob prisotnosti vode in kislin v atmosferi

26. 11.

Pauline Cornette

Carboxylic Acids as Green Corrosion Inhibitors of Aluminium: a First Principle Study

17. 11.

Gregor Žerjav

Modified surfaces of Cu, Zn, Cu10Zn and Cu40Zn with expressed hydrophobic properties for the purpose of corrosion protection

22. 9.

Matic Poberžnik

Anomalno obnašanje kemisorbiranega kisika na površinah aluminija

15. 9.

Štefan Možina

Selective aerobic oxidation of alcohols using template catalysis system of nitric acid and hexafluoroisopropanol

9. 9.

Katarina Starkl Renar

Study of the synthesis of unsymmetrical tetraoxanes and evaluation of their potential bioactivity

8. 9.

Sandeep Chaudhary

Systematic Investigation of Bio-active Ozonides and Aza-Peroxides: Synthesis, Chemistry and their Biological Evaluation

2. 4.

Urša Tiringer

Corrosion and corrosion protection of aluminum and its alloys

2. 4.

Gregor Žerjav

Development of a technologically simple process for the fabrication of hydrophobic and corrosion protective coating on the surface of Cu

12. 2.

Štefan Možina

Catalytic halogenation - STSM at Stockholm University

15. 1.

Klara Čebular

Sinteza substituiranih imidazo[1,2-a]-, pirazolo[1,5-a]- in s-triazolo[1,5-a]pirimidinov ter njihovih bromiranih derivatov

2014

16. 12.

Matic Poberžnik

Kooperativni efekti pri hidrataciji monovalentnih ionov

2. 12.

Urša Tiringer

Teoretična študija reakcijskih intermediatov pri reakciji ozona s poliaromatskimi spojinami

15. 10.

Anton Kokalj

Computer-aided nanoengineering of the reaction site inheterogeneous catalysis

3. 10.

Njomza Ajvazi

N-halo compounds as catalysts or reagents for comprehensive transformation of alcohols

2. 10.

Ingrid Milošev

Hyaluronic acid as a matrix for increased functionality of biomedical alloys

22. 9.

Barbara Volarič

Konverzijske prevleke na osnovi lantanoidnih soli za zaščito aluminijevih zlitin

5. 9.

Dunja Peca

Adsorption of imidazole, triazole, and tetrazole on oxidized copper surface

10. 6.

Shaun Murphree

"Sulfone-mediated synthesis of 2,4-disubstituted furans"

29. 5.

Štefan Možina

MPŠ

6. 5.

Dunja Peca

Pisanje znanstvenih člankov

22. 1.

Barbara Hubad

Sposobnost Aerosolizacije in načinpreživetja mikroorganizmov v zraku

2013

7. 10.

Marko Jeran

Tekoče svetilke za forenzike

27. 9.

Njomza Ajvari

Transformation of alcohols under green reaction conditions

18. 9.

Simona Tušar

Teoretični študij mehanizma radikalskih reakcij relevantnih v atmosferski kemiji

2. 9.

Barbara Volarič

Protikorozijska zaščita aluminijeve zlitine v kloridnem mediju z inhibitorji na osnovi lantanoidnih soli

11. 7.

Dunja Peca

Inhibicija korozije bakra s fitinsko kislino v raztopini klorida

10. 6.

Katarina Starkl

Synthesis and bioactivity of synthetic peroxides

5. 6.

Sahim Osman

Production and mechanical properties investigations of Co-Cr-Mo alloy using nanoindentation tests

24. 4.

Nataša Kovačević

Interactions of azole corrosion inhibitors with transition metal surfaces

2. 4.

Simona Jerenec

Ovrednotenje spiranja hranil v porečju Belega potoka

12. 2.

Gregor Žerjav

Uporaba karboksilnih kislin za protikorozijsko zaščito Cu, Zn, Cu 10 Zn in Cu 40 Zn


Skrij

2012

3. 12.

Rok Prebil

Aerobno oksidativno halogeniranje aromatskih spojin v ionskih tekočinah z nitratno funkcijo

23. 10.

dr. Cristiano Zonta

Aminotriphenolate systems in oxidation catalysis

6. 9.

Nataša Kovačević

Adsorption of triazole, benzotriazole and naphtotriazole on copper

6. 9.

Barbara Kapun et al.

Hibridne sol-gel prevleke z dodatkom nanodelcev TiO2 za biomedicinske aplikacije na titanu

6. 9.

Katarina Starkl

Sinteza potencialno biološko aktivnih hiperperoksidov z vodikovim peroksidom

6. 9.

Jerca Pahor

Aerobno oksidativno jodiranje organskih spojin, katalizirano z dušikovo(V) kislino

21. 8.

Melita Rutar

Selektivnost oksidativnega bromiranja alkenov v vodnem mediju

21. 6.

Leon Bedrač

Iodonium(I) compounds: Catalysts for iodination of organic molecules

11.5.

dr. Ingrid Milošev

Behaviour of Ti-based alloys in artificial saliva containing fluoride ions

27.3.

Roghayen Imani

Fabrication and characterization of ZnO and ZnO+SnO2 nanostructures and their application in gas sensor

29. 2.

dr. Robert Vianello

Computational Study of Vibrational Properties of Histamine Monocation:From Aqueous Solution to Receptors

7. 2.

dr. Stefano Fabris

Catalytic activity of metal clusters and substitutional ions at reducible oxide surfaces

2011

7. 12.

Vesna Mišković-Stanković

Electrochemical nanostructured biocomposite coatings on titanium for medical applications

18. 11.

Zoi Salta

Computational study of the formation of halogenated N-organic compounds and of nitroderivatives of the methylthiyl radical (CH3S) in the atmosphere

14. 11.

Jernej Iskra

Čari organske sinteze ali kako povezati teorijo in industrijo

3. 10.

Marko Jeran

Svetloba iz epruvete

13. 9.

Peter Rodič

Protikorozijske hibridne sol-gel prevleke na aluminiju in aluminijevi zlitini

29. 8.

Marek Langer

Selected aspects od the application of lipid aggregates in pharamacology

25. 8.

Sebastijan Peljhan

Computational approach towards explaining the corrosion inhibition mechanism of benzotriazole on copper

25. 8.

Nataša Kovačević

Chemistry of the interaction between azole corrosion inhibitors and metal surfaces

23. 8.

Leon Bedrač

Oxidation of iodine into iodonium (I) compounds using hydrogen peroxide

21. 6.

Barbara Kapun

Korozijska odpornost Nitinola v simulirani fiziološki raztopini

23. 5.

Nataša Kovačević

Kemija interakcije azolnih korozijskih inhibitorjev s površinami kovin prehoda

12. 4.

Rok Prebil

Nova metoda za aerobno oksidacijo alkoholov z reakcijskim sistemom: [zrak/NH4NO3(kat.)/H+(kat.)/4-R-TEMPO(kat.)]

29. 3.

Dejan Vražič

Halogeniranje organskih spojin spojin z NXS reagenti v ionskih tekočinah

8. 3.

Anton Kokalj

Vloga dipolnega momenta pri adsorpciji polarnih molekul na površinah kovin

25. 1.

Peter Rodič

Koncentracijska odvisnost transportnih števil v vodnih raztopinah ionen bromidov

2010

9. 11.

Vesna Mišković-Stanković

Corrosion protection by environmentally fiendly silane coatings

21. 9.

Gregor Žerjav

Inhibicijske lastnosti neionskega surfaktanta TRITON-X-100 pri povišani temperaturi

8. 7.

Željka Petrović

Modificiranje površina samoorganizirajućim monoslojevima organskih molekula

8. 7.

Jozefina Katić

Biokompatibilnost nitinola - legure sa svojstvom pamćenja oblika

31. 5.

Sebastijan Peljhan

Quantum mechanical characterization of possible self-assembled nanostructures of 1H-BTA on Cu

15. 4.

Anton Kokalj

Vloga vode in električne dvoplasti

12. 4.

Anton Kokalj

Ali lahko na podlagi HSAB analize napovemo trend učinkovitosti korozijskih inhibitorjev? 3. del

25. 2.

Anton Kokalj

Ali lahko na podlagi HSAB analize napovemo trend učinkovitosti korozijskih inhibitorjev? 2. del

2009

9. 11.

Anton Kokalj

Ali lahko na podlagi HSAB analize napovemo trend učinkovitosti korozijskih inhibitorjev? 1. del

20. 10.

Sebastijan Peljhan

Naključna števila in obdelava podatkov

8. 10.

Matjaž Finšgar

Korozijsko obnašanje različnih nerjavnih jekel v metansulfosnki kislini

11. 9.

Nataša Kovačević

Vpliv pH vrednosti simulirane fiziološke raztopine na korozijsko odpornost ortopedskih biomaterialov

7. 9.

Sanja Smirič

Vpliv cerijevih prevlek na korozijsko odpornost nerjavnega jekla

6. 7.

Leon Bedrač

Sinteza diklorojodatov (I) in njihova uporaba v reakcijah jodiranja

2. 6.

Sebastijan Peljhan

Adsorpcija Cl na Cu(111): DFT pristop

27. 5.

Emanuela Žunkovič

Sinteza in strukturna karakterizacija poroznih manganovih karboksilatov

20. 1.

Dejan Vražič

Dvojno obnašanje alkoholov v jodo-katalizirani esterifikaciji pod pogoji brez topila

2008

17. 6.

Saša Kovačič

Študij elementarnih reakcij dušikovih oksidov v atmosferskih procesih

3. 5.

Matjaž Finšgar

Študij inhibicije korozije bakra in jekla s sodobnimi elektrokemsijkimi metodami

28. 5.

Ingrid Milošev

Corrosion and passivation of metal and alloys (for medical applications)

8. 4.

Ajda Podgoršek

Uporaba fluorne faze za okolju prijaznejše halogeniranje organskih spojin

2007

16. 10.

Sebastijan Peljhan

Vezanje kationskih površinsko aktivnih snovi na polietakrilno kislino

12. 6.

Katja Žmitek

Sinteza antimalarijsko aktivnih tetraoksanov in povezave njihove strukture z aktivnostjo

3. 4.

Matjaž Finšgar

Vpliv benzotriazola na tvorbo zaščitne plasti na bakru

27. 3.

Tadeja Kosec

Ni release from Nickel silver, Report from NACE 2007