K3-en / Seminars

K3-en/K3.png


K3/Stefan.jpg


SEMINARS   ( Slovensko )
2018

30. 5.

Dževad Kozlica

Corrosion Inhibitors

3. 4.

Katarina Kokalj

Superhidrofobne sol-gel prevleke za tkanino, steklo, papir in aluminij

28. 3.

Damir Hamulić

Superhydrophobic hybrid coatings for corrosion protection

23. 1.

Barbara Volarič

Konverzijske prevleke na osnovi lantanoidnih soli za zaščito aluminijevih zlitin

2017

25. 9.

Ingrid Milošev

Superhydophobic coatings on aluminium based on carboxylic acids

22. 9.

Monika Žnidaršič

Vpliv vodikovega peroksida in seruskega albumina na korozijske lastnosti titanove zlitine v simulirani fiziološki raztopini

8. 9.

Gavrilo Šekularac

Investigation of Corrosion Behavior of Aluminum Alloy ENAC-AlSi7Mg0.3 in Artifical Sea Water With Addition of Inorganic Sulfides

8. 9.

Tjaša Pavlovič

Lastnosti, uporaba in protikorozijska zaščita magnezijevih zlitin

29. 8.

Damir Hamulić

Hibridne prevleke na osnovi silana in akrilata za zaščito aluminija in njegovih zlitin

14. 7.

Matic Lozinšek

Koordinacijska kemija kriptonovega in ksenonovega difluorida

9. 6.

Urša Tiringer

Self-healing effect of Ce(NO3)3 in coating based on GPTMS, TEOS and SiO2 nanoparticles applied on aluminium alloy 7075-T6

9. 6.

Matic Poberžnik

Atomistic insight into the bonding of silanol molecules to oxidized aluminium surfaces

16. 5.

Dolores Zimerl

Priprava analoga fluoriranega alkohola v polimerni obliki

9. 5.

Maja Mujdrica Kim

Sandwich panels and materials for sustainable development

29. 3.

Bojan Božić

Magnetic Field and its potential for chemical transformations

10. 3.

Blaž Winkler

Optical properties of peroxy bridges from first principles: Site-to-site disorder effects

2016

21. 12.

Dominique Costa

DFT Modelling of Corrosion Inhibition by Organic Molecules: Carboxylates as inhibitors of aluminium corrosion

12. 10.

Simona Tušar

Modeliranje reakcij radikalov ob prisotnosti vode in kislin v atmosferi

16. 9.

Štefan Možina

Activation of nitric acid in fluorinated alcohols for nitration and oxidation

9. 9.

Gregor Ekart

Effect of cleaning agent on corrosion properties of AA2024 and AA7075

8. 9.

Urša Tiringer

Pred-priprava aluminijev zlitin 7075 in 2024

30. 8.

Klara Čebular

Iodine as a mild catalyst for cross-coupling and azidation reactions

17. 5.

Katarina Starkl Renar

Sinteza nesimetričnih tetraoksanov in vrednotenje njihove biološke aktivnosti

5. 5.

Gavrilo Šekularac

Microbiologically influenced corrosion of Al alloys and stainless steel

5. 4.

Dunja Gustinčič

Hidroksilacija površin Cu2O(111) in modeliranje oksidne plasti na površini bakra

3. 3.

Peter Rodič

Corrosion protection of aluminium and its alloys with thin Al2O3 film grown by atomic layer deposition

2015

22. 12.

Simona Tušar

Modeliranje reakcij radikalov ob prisotnosti vode in kislin v atmsferi

26. 11.

Pauline Cornette

Carboxylic Acids as Green Corrosion Inhibitors of Aluminium: a First Principle Study

17. 11.

Gregor Žerjav

Modified surfaces of Cu, Zn, Cu10Zn and Cu40Zn with expressed hydrophobic properties for the purpose of corrosion protection

22. 9.

Matic Poberžnik

Anomalno obnašanje kemisorbiranega kisika na površinah aluminija

15. 9.

Štefan Možina

Selective aerobic oxidation of alcohols using template catalysis system of nitric acid and hexafluoroisopropanol

9. 9.

Katarina Starkl Renar

Study of the synthesis of unsymmetrical tetraoxanes and evaluation of their potential bioactivity

8. 9.

Sandeep Chaudhary

Systematic Investigation of Bio-active Ozonides and Aza-Peroxides: Synthesis, Chemistry and their Biological Evaluation

2. 4.

Urša Tiringer

Corrosion and corrosion protection of aluminum and its alloys

2. 4.

Gregor Žerjav

Development of a technologically simple process for the fabrication of hydrophobic and corrosion protective coating on the surface of Cu

12. 2.

Štefan Možina

Catalytic halogenation - STSM at Stockholm University

15. 1.

Klara Čebular

Sinteza substituiranih imidazo[1,2-a]-, pirazolo[1,5-a]- in s-triazolo[1,5-a]pirimidinov ter njihovih bromiranih derivatov

2014

16. 12.

Matic Poberžnik

Kooperativni efekti pri hidrataciji monovalentnih ionov

2. 12.

Urša Tiringer

Teoretična študija reakcijskih intermediatov pri reakciji ozona s poliaromatskimi spojinami

15. 10.

Anton Kokalj

Computer-aided nanoengineering of the reaction site inheterogeneous catalysis

3. 10.

Njomza Ajvazi

N-halo compounds as catalysts or reagents for comprehensive transformation of alcohols

2. 10.

Ingrid Milošev

Hyaluronic acid as a matrix for increased functionality of biomedical alloys

22. 9.

Barbara Volarič

Konverzijske prevleke na osnovi lantanoidnih soli za zaščito aluminijevih zlitin

5. 9.

Dunja Peca

Adsorption of imidazole, triazole, and tetrazole on oxidized copper surface

10. 6.

Shaun Murphree

"Sulfone-mediated synthesis of 2,4-disubstituted furans"

29. 5.

Štefan Možina

MPŠ

6. 5.

Dunja Peca

Pisanje znanstvenih člankov

22. 1.

Barbara Hubad

Sposobnost Aerosolizacije in načinpreživetja mikroorganizmov v zraku

2013

7. 10.

Marko Jeran

Tekoče svetilke za forenzike

27. 9.

Njomza Ajvari

Transformation of alcohols under green reaction conditions

18. 9.

Simona Tušar

Teoretični študij mehanizma radikalskih reakcij relevantnih v atmosferski kemiji

2. 9.

Barbara Volarič

Protikorozijska zaščita aluminijeve zlitine v kloridnem mediju z inhibitorji na osnovi lantanoidnih soli

11. 7.

Dunja Peca

Inhibicija korozije bakra s fitinsko kislino v raztopini klorida

10. 6.

Katarina Starkl

Synthesis and bioactivity of synthetic peroxides

5. 6.

Sahim Osman

Production and mechanical properties investigations of Co-Cr-Mo alloy using nanoindentation tests

24. 4.

Nataša Kovačević

Interactions of azole corrosion inhibitors with transition metal surfaces

2. 4.

Simona Jerenec

Ovrednotenje spiranja hranil v porečju Belega potoka

12. 2.

Gregor Žerjav

Uporaba karboksilnih kislin za protikorozijsko zaščito Cu, Zn, Cu 10 Zn in Cu 40 Zn


Show all seminars