K3 / Lesar

K3/K3slo.png


K3/Stefan.jpg


Dr. ANTONIJA LESAR, višja znanstvena sodelavka ( English )


K3-en/AntonijaLesar.jpg

Naslov:

Odsek za fizikalno in organsko kemijo
Institut "Jožef Stefan"
Jamova 39, 1000 Ljubljana, Slovenija

Telefon:

+386 1 4773 218

Faks:

+386 1 4773 822

E-pošta:

antonija.lesar @ ijs.si


Izobrazba

 • Diploma iz kemije, 1977, Univerza v Ljubljani, Slovenija

 • Magisterij iz kemije, 1991, Univerza v Ljubljani, Slovenija

 • Doktorat iz kemije, 1993, Univerza v Ljubljani, Slovenija

Znanstvena in poklicna kariera

 • 1978 - zaposlitev na Institutu "Jožef Stefan"

 • 2003 - višja znanstvena sodelavka IJS

Znanstveni interesi

 • kinetični izotopski efekti v homo- in heterogeno kataliziranih reakcijah

 • elementarni procesi reakcij v plinski fazi in na površinah kovin

 • interakcije atomov in manjših molekul z monokristalnimi površinami žlahtnih kovin

 • molekularna in elektronska struktura anorganskih in organskih spojin

 • termodinamske lastnosti molekul in reakcij

Sedanji znanstveni interesi

 • fotodisociacija

 • ab initio izračuni osnovnih in elektronsko vzbujenih stanj

 • mehanizem atmosfersko pomembnih radikalskih reakcij

Sodelovanja

 • 1994, Japan Society for the Promotion of Science Fellowship (Hokkaido University, Catalysis Research Center, Sapporo, Japan)

Osebna bibliografija

 • Osebna bibliografija je dostopna na Cobiss.si; klikni tukaj in počakaj trenutek.

Izbrane publikacije

 1. A. Lesar, A. Popovic, J. Marsel Mass spectrometric investigations of NiTe2O5 and Ni2Te3O8 at high temperatures, J. Less Comm. Metals 143 (1988) 151-157

 2. A. Lesar, M. Senegacnik, 15N and 18O kinetic isotope effects in the thermal decomposition of N2O catalyzed by bromine, J. Chem. Phys. 99 (1993) 187-195

 3. A. Lesar, T. Yamanaka, Y. Ohno, T. Matsushima, Preferential occurence of carbon monoxide oxidation on two reaction sites on platinum (113), Chem. Phys. Lett. 234 (1995) 330-336

 4. A. Kokalj, A. Lesar, M. Hodošcek, Interaction of oxygen with the Pt(111) surface: a cluster model study, Chem. Phys. Lett. 268 (1997) 43-49

 5. A. Lesar, G. Muri, M. Hodošcek, Ab initio studies on the structures and assesment of the onization and bond energies of rare earth fluorides LnFn (Ln= Er, Tm: n=1,2,3) and their positive ions, J. Phys. Chem. A 102 (1998) 1170-1176

 6. A. Lesar, M. Hodošcek, Ab initio molecular orbital and density functional characterization of the potential energy surface of the N2O + Br reaction, J. Chem. Phys. 109 (1998) 9410-9416

 7. Z. B. Maksic, B. Kovacevic, A. Lesar, Protonation Of archetypal aromatic and anti antiaromatic systems - G2 studies of benzene and cyclobutadiene, Chem. Phys. 253 (2000) 59-71

 8. A. Lesar, S. Prebil, M. Hodošcek, Enthalpy of the gas-phase CO2 + Mg reaction from ab initio total energies, J. Chem. Inf. Comput. Sci. 42 (2002) 853-857

 9. A. Lesar, M. Schnell, M. Mühlhäuser, S. D. Peyerimhoff Ab initio investigation of the photofragmentation of bromomethanol, Chem. Phys. Lett. 366 (2002) 350-356

 10. A. Lesar, S. Prebil, M. Hodošcek, Ab initio characterization of ClNO3 isomers, J. Phys. Chem. A 107 (2003) 9168-9174

 11. A. Lesar, M. Hodošcek, M. Mühlhäuser, S. D. Peyerimhoff, Ab initio MRD-Cl study on the low-lying excited states of ClNO2 , Chem. Phys. Lett. 383 (2004) 84-88

 12. A. Lesar, S. Kovacic, M. Hodošcek, M. Mühlhäuser, S. D. Peyerimhoff, Ab initio MRD-Cl study on the electronic spectrum of BrNO2 and photofragmentation, J. Phys. Chem. A 108 (2004) 9469-9474

 13. A. Lesar, S. Kovacic, M. Hodošcek, M. G. Stadler, M. Mühlhäuser, S. D. Peyerimhoff, Low-lying exiceted states and photodissociation studies of cis-BrONO, Mol. Phys. 103 (2005) 2375-2380

 14. A. Lesar, S. Kovacic, M. Hodošcek, M. Mühlhäuser, S. D. Peyerimhoff, Electronic spectrum and photodissociation of ClONO in comparision to BrONO, J. Phys. Chem. A 109 (2005) 10357-10362