K3 / Dejavnosti / SlanaKomora

K3/K3slo.png


K3/Stefan.jpg


DEJAVNOSTIV našem laboratoriju določamo korozijske lastnosti kovin in njihovih zlitin v različnih medijih in z različnimi elektrokemijskimi metodami na osnovi ISO-standardov (ISO 12732, ISO 11845 and ISO 17475). Z meritvami pridobimo pomembne podatke, kot so korozijska odpornost materiala, gostota korozijskega toka in polarizacijska upornost.


Korozijsko propadanje ali obstojnost različnih kovinskih delov, izpostavljenih korozijskim razmeram, lahko tudi opazujemo z uporabo slane komore ASCOTT glede na standarde ASTM B117 in ASTM G85.


Po končanih korozijskih preskusih lahko opravimo površinsko mikroskopsko analizo materiala in kemijsko analizo nastalih korozijskih produktov.


Kontakt: ingrid.milosev@ijs.si ali barbara.kapun@ijs.si


  • K3-en/Services/service_salt_spray.jpg K3-en/Services/service_sample_spray.jpg

    Slana komora (levo) in testirani vzorci (desno).