ARRSProjekti / 2019 / SeznamARRSProjekti2019

Projekti (so)financirani s strani ARRS


Nazaj na seznam projektov po letih


Začetek financiranja: LETO 2019

J1-1696 Diagnoza neravnovesne kvantne materije - doc. dr. Lev Vidmar (F1)
J1-1697 Študij sil znotraj celic s pomočjo deformacij fotonskih kapljic - doc. dr. Matjaž Humar (F5)
J1-1699 Razvoj prostorsko občutljivega detektorja časa v eksperimentu ATLAS - dr. Gregor Kramberger (F9)
J1-1701 Vpliv aditivov na nanoskopsko močenje - dr. Matej Kanduč (F1)
J1-1710 Vloga cisteinskih katepsinov pri aktivaciji komplementa pri raku - prof. ddr. Boris Turk (B1)
J1-1716 STRAP - Izvor, transport in ponor obstojnih zračnih onesneževal v okolju Slovenije - prof. dr. Nives Ogrinc (O2)
J2-1735 Napredni detektor za pozitronsko tomografijo z meritvijo časa preleta - prof. dr. Samo Korpar (F9)
J2-1736 Causalify - Vzročnost v dinamiki svetovnih dogodkov - prof. dr. Dunja Mladenić (E3)
J2-1738 Elektrokalorični elementi za aktivno hlajenje elektronskih vezij - prof. dr. Barbara Malič (K5)
J2-1739 Visoko zmogljivi nanostrukturirani senzorji akrilamida - dr. Kristina Žagar Soderžnik (K7)
J2-1740 Napredne anorganske in organske tanke plasti z ojačenim električno induciranim odzivom - prof. dr. Vid Bobnar (F5)
J3-1757 Vpliv hiperkapnične vadbe na intrakranialni tlak in oko - prof. dr. Igor Mekjavić (E1)
J3-1758 Signalna pot z neugodnim izidom, ki vodi do ateroskleroze - dr. Tilen Koklič (F5)
J3-1762 Nov inovativen pristop k zdravljenju pleničnega izpuščaja z uporabo plenic z vgrajenimi probiotičnimi bakterijami - doc. dr. Aleš Lapanje (O2)
J4-1766 Metodološki pristopi k analizam genomske pestrosti in ekološke plastičnosti gomoljk iz naravnih rastišč - prof. dr. Nives Ogrinc (O2)
J4-1767 Selektivna ekstrakcija molekul z visoko vrednostjo za sektor specialnih kemikalij iz ostankov predelave lesa - dr. Petra Jenuš (K7)
J4-1770 Plazemska dekontaminacija mikotoksinov in inaktivacija plesni v živilski industriji - dr. Martina Modic (F6)
J4-1771 Nove protimikrobne strategije preprečevanja tvorbe biofilma z uporabo lektinov, ki inhibirajo bakterijsko adhezijo - dr. Jerica Sabotič (B3)
J4-1772 Proteinski kompleksi iz glivnega rodu Pleurotus kot novi biopesticidi za zatiranje koloradskega in koruznega hrošča - prof. dr. Igor Križaj (B2)
J4-1773 Mlečnokislinska fermentacija kot način obogatitve mikroalgne biomase z novimi nutrienti - prof. dr. Nives Ogrinc (O2)
J4-1776 Izboljšanje imunoterapevtske vrednosti NK celic z modulacijo cistatina F - prof. dr. Janko Kos (B3)
J4-1778 Uporaba malega proteina bakteriofaga v boju proti razvoju odpornosti proti antibiotikom pri bakteriji Staphylococcus aureus - prof. dr. Igor Križaj (B2)
J7-1818 Tarčno ciljanje metabolizma lipidnih kapljic za učinkovito zmanjševanje odpornosti rakavih celic na stres - doc. dr. Toni Petan (B2)
L2-1827 Simulacija izbranih razširjenih projektnih nesreč brez taljenja sredice - Boštjan Končar (R4)
L2-1828 Razumevanje stratificiranih parnih eksplozij v reaktorskih razmerah - Matjaž Leskovar (R4)
L2-1829 Razvoj večkomponentnih trajnih magnetov kompleksnih oblik z uporabo napredne tehnologije 3D tiskanja - prof. dr. Spomenka Kobe (K7)
L2-1830 Razgradnja tekstilne mikroplastike iz odpadnih vod v gospodinjstvu - Matejka Podlogar (K7)
L2-1832 Optimizacijsko vodenje pretvornika energije v vodik v povezavi s hidro elektrarno - dr. Gregor Dolanc (E2)
L2-1834 Ogljikove nanostene za supekondenzatorje prihodnosti - prof. dr. Alenka Vesel (F4)
NC-0010 Prispevek k izboljšanju nuklearnih podatkov s pomočjo visoko kakovostnih referenčnih "benchmark" eksperimentov penetracije sevanja - prof. dr. Aleksander Ivan Kodeli (F8)
NC-0011 Absolutne radiacijske meritve pri zelo visokih ravneh nevtronskega fluksa med pulziranjem reaktorja - dr. Igor Lengar (F8)
N1-0088 Počasna termalizacija v večdelčnih kvantnih sistemih - prof. dr. Peter Prelovšek (F1)
N1-0089 Elektronsko senčenje v jedrskih reakcijah - prof .dr. Matej Lipoglavšek (F2)
N1-0090 Slikanje modularnih razdelitev na nivoju celice - prof. dr. Primož Pelicon (F2)
N1-0092 Kvantne metastabilnosti - prof. dr. Dragan Mihailović (F7)
N1-0100 BE MERMAiD - Metilacija biorazpoložljivega živega srebra v Jadranskem morju - prof. dr. Milena Horvat (O2)
N1-0104 Biointegrirani laserji za proučevanje živih organizmov - dr. Matjaž Humar (F5)
N1-0115 Vključki v granatih od makroskopskega do atomarnega nivoja: Odpiranje petrogenetskega arhiva - prof. dr. Aleksander Rečnik (K7)
N1-0126 Kako Gram-pozitivni patogeni preprečijo delovanje E-kadherina - prof. ddr. Boris Turk (B1)
N1-0127 Neinvazivna diagnostika pri raku na osnovi katepsinov - prof. ddr. Boris Turk (B1)
N2-0091 Krojenje kristalne strukture nanomaterialov - prof. dr. Uroš Cvelbar (F4)
N2-0107 Plazemsko podprti prehodi in-situ - prof. dr. Uroš Cvelbar (F4)
N2-0118 Večnamenske Janusove nanoploščice - dr. Jelena Papan (K8)
N2-0128 Avtomatizirana sinteza in analiza znanstvenih modelov - prof. dr. Sašo Džeroski (E8)
N2-0130 Metode vodenja za varno fizično interakcijo med človekom in robotom - dr. Tadej Petrič (F4)
V1-1939 Identifikacija virov Pb v zgornji Mežiški dolini na podlagi izotopske sestave Pb - doc. dr. Tea Zuliani (O2)
Z1-1851 Aktivna biološka snov - dr. Matej Krajnc (F1)
Z1-1852 Raziskave frustriranih skirmionov z jedrsko magnetno resonanco - dr. Matjaž Gomilšek (F5)
Z2-1867 Mr-BEC: Sodobni pristopi za primerjalno analizo v evolucijskem računanju - dr. Tome Eftimov (E7)


(!) Pojasnilo

Navodila za urejanje predloge projektov