Page name: ARRSProjekti / 2019 / Plazemska dekontaminacija mikotoksinov in inaktivacija plesni v živilski industriji

Plazemska dekontaminacija mikotoksinov in inaktivacija plesni v živilski industriji

Nazaj na seznam za leto 2019


Oznaka in naziv projekta

J4-1770 Plazemska dekontaminacija mikotoksinov in inaktivacija plesni v živilski industriji
J4-1770 Plasma decontamination of mycotoxins and inactivation of fungi in food industry

Logotipi ARRS in drugih sofinancerjev

© Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije

Projektna skupina

Vodja projekta: dr. Martina Modic

Sodelujoče raziskovalne organizacije: Povezava na SICRIS

Sestava projektne skupine: Povezava na SICRIS

Vsebinski opis projekta

Mikotoksini so škodljivi sekundarni metaboliti plesni, ki predstavljajo enega izmed glavnih virov okužb hrane. Po zadnjih podatkih naj bi bilo z njimi okužene več kot 25 % svetovne zaloge žit, kar predstavlja velik izziv za kmetijstvo in živilsko industrijo, saj je mikotoksine zelo težko odstraniti. Prav tako je zaradi zakonodaje in doseganja visokih standardov varne hrane kontaminirana živila potrebno zavreči, kar predstavlja veliko ekonomsko breme za proizvajalce hrane na globalnem nivoju. Živilska industrija tako potrebuje novo in učinkovito metodo za rešitev tega problema. Rezultati preliminarne študije raziskovalcev na Institutu Jožef Stefan so pokazali, da lahko mikotoksine zelo uspešno odstranimo s pomočjo hladne plazme pri atmosferskem tlaku. Za razvoj tehnologije do njene končne uporabnosti v industriji bo začetne spodbudne rezultate treba nadgraditi, začenši z natančnim ovrednotenjem kompleksnih mehanizmov interakcij plazme z organskim materialom kot so mikotoksini in njihovo nadaljnjo razgradnjo. V projektu bomo uporabili najsodobnejše diagnostične tehnike, ki bodo omogočile identifikacijo razpadnih produktov, ki nastanejo po plazemski obdelavi. Pregled trenutnega stanja na tem področju kaže, da zanesljive informacije o poteku razpada plazemsko obdelanih mikotoksinov še niso na voljo, kar predstavlja še dodatno priložnost za nova dognanja in dokazovanje v svetovnem merilu. Poleg tega projekt zajema tudi preučitev vpliva plazme na obdelana živila, kar predstavlja celosten pristop in s tem boljše možnosti končne implementacije tehnologije hladne plazme pri atmosferskem tlaku v industrijsko merilo z zagotavljanjem njene učinkovitosti, varnosti in zanesljivosti.

Osnovni podatki sofinanciranja so dostopni na spletni strani. Povezava na SICRIS.

Faze projekta in opis njihove realizacije

1. Faza

Optimizacija plazemskih pogojev

2. Faza

Karakterizacija razelektritvene kemije

3. Faza

Določanje in opis razpadnih mehanizmov plazemsko obdelanih mikotoksinov

4. Faza

Identifikacija morebitnih toksičnih vplivov razpadnih produktov

5. Faza

Vpliv reaktivnih plazemskih vrst na prehransko matrico

Bibliografske reference


Nazaj na seznam projektov po letih