Page name: ARRSProjekti / 2019 / Identifikacija virov Pb v zgornji Mežiški dolini na podlagi izotopske sestave Pb

Identifikacija virov Pb v zgornji Mežiški dolini na podlagi izotopske sestave Pb

Nazaj na seznam za leto 2019


Oznaka in naziv projekta

V1-1939 Identifikacija virov Pb v zgornji Mežiški dolini na podlagi izotopske sestave Pb
V1-1939 Identification of Pb sources in the upper Mežiška valley based on Pb isotope composition

Logotipi ARRS in drugih sofinancerjev

© Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije

Projektna skupina

Vodja projekta: doc. dr. Tea Zuliani

Sodelujoče raziskovalne organizacije: Povezava na SICRIS

Sestava projektne skupine: Povezava na SICRIS

Vsebinski opis projekta

Vsebinski opis projekta

Osnovni podatki sofinanciranja so dostopni na spletni strani Povezava na SICRIS.

Faze projekta

1. Faza

2. Faza

3. Faza

Bibliografske reference


Nazaj na seznam projektov po letih