Page name: ARRSProjekti / 2019 / Krojenje kristalne strukture nanomaterialov

Krojenje kristalne strukture nanomaterialov

Nazaj na seznam za leto 2019


Oznaka in naziv projekta

N2-0091 Krojenje kristalne strukture nanomaterialov
N2-0091 Tailoring crystal stucture of nanomaterials

Logotipi ARRS in drugih sofinancerjev

© Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije

Projektna skupina

Vodja projekta: prof. dr. Uroš Cvelbar

Sodelujoče raziskovalne organizacije: Povezava na SICRIS

Sestava projektne skupine: Povezava na SICRIS

Vsebinski opis projekta

Eden največjih izzivov v plazemski znanosti in znanosti o materialih je organiziranje snovi na nepredvidljiv način, kjer ustvarimo stabilne sisteme daleč izven termodinamičnega ravnovesja. Ključ do teh procesov je razvoj našega osnovnega znanja o reakcijskih mehanizmih na mejni površini med plazmo in materialom na nanometrskem merilu. Zato je namen tega projekta raziskovanje plazemsko-površinskih interakcij za razvoj novih vrst nanomaterialov na osnovi modela nanožic kovinskih oksidov ali dvodimenzionalnega grafena. To bomo dosegli s pomočjo krojenja kristalne strukture nanomaterialov na atomski ravni z uporabo novega pristopa, ki vključuje plazemsko sintezo in modifikacije. Razkrita bo neobičajna rast nanožic v plazmi, ki jih odlikuje superstruktura kristalne mreže. Raziskovali bomo tudi nova meta-stabilna stanja materialov v reduciranem oksidnem stanju, pretvorbe v kristalne strukture med fazami v trdnem stanju in njihove mehanizme, kot tudi dopiranje teh sistemov s katalitičnimi nanodelci za ustvarjanje hibridnih nanosistemov. Ambicija projekta je tudi testiranje sposobnosti hkratnega opazovanja in preoblikovanja monokristalne strukture nanomaterialov s pomočjo plazemske obdelave in in-situ analizo ter s tem odkrivanje osnovnih površinskih mehanizmov, ki potekajo med rekcijami. Pričakuje se, da bodo odkriti plazemski procesi v prihodnosti omogočili ciljno krojenje kristalne strukture nanomaterialov za uporabo, na primer v številnih aplikacijah od katalize, pretvorbe energije, do senzorskih tehnologij. S tem pridobljena znanja kot tudi rezultati tega projekta bodo koristila znanosti in družbi.

Osnovni podatki sofinanciranja so dostopni na spletni strani. Povezava na SICRIS.

Faze projekta

Stopnja 1: Določitev determinističnih principov, ki podpirajo rasti nanožic v plazmi Stopnja 2: Plazemski procesi za konverzijo in dopiranje Stopnja 3: Določitev koncepta za kontrolirano in-situ sintezo s plazmo in testiranje

Bibliografske reference

[1] BARANOV, Oleg, FILIPIČ, Gregor, CVELBAR, Uroš. Towards a highly-controllable synthesis of copper oxide nanowires in radio-frequency reactive plasma. Plasma sources science & technology. 2019, vol. 28, no. 8, 084002 [COBISS.SI-ID 32596007] [2] BARANOV, Oleg B., KOŠIČEK, Martin, FILIPIČ, Gregor, CVELBAR, Uroš. A deterministic approach to the thermal synthesis and growth of 1D metal oxide nanostructures. Applied Surface Science, ISSN 0169-4332. [Print ed.], 2021, vol. 566, 150619 [COBISS.SI-ID 71370243], [3] GUO, Bin, KOŠIČEK, Martin, FU, Junchi, QU, Yazhou, LIN, Guanhua, BARANOV, Oleg B., ZAVAŠNIK, Janez, CHENG, Qijin, OSTRIKOV, Kostya, CVELBAR, Uroš. Single-crystalline metal oxide nanostructures synthesised by plasma-enhanced thermal oxidation. Nanomaterials. 2019, vol. 9, no. 10, 1405 [COBISS.SI-ID 32730919], [4] SANTHOSH, Neelakandar M., et al. N-graphene nanowalls via plasma nitrogen incorporation and substitution : the experimental evidence. Nano-micro letters. 2020, vol. 12, no. 1, 53 [COBISS.SI-ID 33211943] [5] DIAS, Jorge, SANTHOSH, Neelakandan M., CVELBAR, Uroš, ZAVAŠNIK, Janez, et al. N-graphene-metal-oxide(sulfide) hybrid nanostructures : single-step plasma-enabled approach for energy storage applications. Chemical engineering journal, Feb. 2022, vol. 430, pt 4, str. 1-13, ilustr., [COBISS.SI-ID 82177795], [6] WANG, B. B., et al. Effects of tungsten doping on structure and photoluminescence of MoO3-x nanomaterials. Journal of physics. D, Applied physics. 2020, vol. 53, no. 41, 415109 [COBISS.SI-ID 24440835] [7] WANG, B. B., et al. Tuned structures and enhanced photoluminescence of WO3−x nanomaterials by TiO2. Materials science & engineering. B, Solid-state materials for advanced technology, 2022, vol. 275, str. 115516-1-115516-8, [COBISS.SI-ID 84029955] [8] WANG, B. B., et al. Solvent-dependent structures and photoluminescence of WO3−x nanomaterials grown in nonaqueous solutions. Journal of alloys and compounds,2021, vol. 854, str. 157249 [COBISS.SI-ID 30152707] [9] WANG, B. B., et al. Single-step synthesis of TiO2/WO3−x hybrid nanomaterials in ethanoic acid : structure and photoluminescence properties. Applied Surface Science, 2021, vol. 562, 150180, [COBISS.SI-ID 65992195], [10] SANTHOSH, Neelakandar M., FILIPIČ, Gregor, CVELBAR, Uroš. Effect of different nitrogen-containing plasma used for N-doping of graphene nanowalls V: Plathinum, Plasma Thin Films International Union Meeting: 23-27 September 2019, Antibes, France [COBISS.SI-ID 32760359] [11] VASUDEVAN, A., et al. Tailoring electrical conductivity of two dimensional nanomaterials using plasma for edge electronics. Frontiers of Chemical Science and Engineering. 2019, vol. 13, no. 3, str. 427-443 [COBISS.SI-ID 32306471] [12] CVELBAR, Uroš. Plasmas and the tailoring of nanomaterials. V: Verhandlungerm der Physikalischen Gesellschadt e.V. : 17-22 March 2019, Munchen, DE. [S. l.]: Physikalischen Gesellschadt e.V., 2019. [COBISS.SI-ID 32331047] [13] CVELBAR, Uroš. The quest for deterministic direct plasma synthesis of nanostructures, Instituto de Plasmas E Fusaonuclear, IPFN, Lisboa, Portugal, October 19, 2021. [COBISS.SI-ID 81483779] [14] CVELBAR, Uroš. Plasma as a tool for nanomaterial synthesis and their conversion. V: ISPlasma 2019/IC-Plants 2019, 11th International Symposium on Advanced Plasma Science and its Applications for Nitrides and Nanomaterials [and ]12th International Conference on Plasma-Nano Technology & Science, March 17-21, 2019, Nagoya, Japan. [COBISS.SI-ID 32336935] [15] CVELBAR, U. FILIPIČ, G., ZAVAŠNIK, J., SANTHOSH, N.M., BARANOV, O. Building 2 D graphene and N-doped graphene nanowalls with plasma. 6th IC4N - 2019, 6th International Conference from Nanoparticles & Nanomaterials to Nanodevices and Nanosystems, June 30 - July 3, Greece. 2019. Str. 30. [COBISS.SI-ID 32762919] [16] CVELBAR, U. Plasma grown carbon nanostructures and their hybrids. V: 14th Asia Pacific Physics Conference, 17-21 November 2019, Sarawak, Malaysia. [COBISS.SI-ID 33114151] [17] CVELBAR, Uroš, KOŠIČEK, Martin, FILIPIČ, Gregor, ZAVAŠNIK, Janez. Plasma-assisted design of metastable nanomaterials with improved properties. V: Book of abstracts. Joint International Conferences and Exhibition, Smart Materials & Surfaces - SMS 2019, European Graphene Forum - EGF 2019, Nano Medicine - NanoMed 2019, Lisbon, Portugal, 23 - 25 Oct. 2019. [COBISS.SI-ID 33114407] [18] CVELBAR, U., et al. How to design nanocatalysts with plasma? SAPP XXI, 22nd Symposium on Application of Plasma processes and 11th EU-Japan joint Symposium on Plasma Processing, 18-24 January, 2019, Štrbské Pleso, Slovakia. [COBISS.SI-ID 32068135] [19] SHVALYA, Vasyl, et al. Reusable Au/Pd-coated chestnut-like copper oxide SERS substrates with ultra-fast self-recovery. Applied Surface Science. 2020, 146205. [COBISS.SI-ID 33289511] [20] AMOAH, Papa K., et al. Broadband microwave signal dissipation in nanostructured copper oxide at air-film interface. Electroanalysis, 2020, 9 str., [COBISS.SI-ID 29069571]


Nazaj na seznam projektov po letih