Page name: ARRSProjekti / 2019 / Razgradnja tekstilne mikroplastike iz odpadnih vod v gospodinjstvu

Razgradnja tekstilne mikroplastike iz odpadnih vod v gospodinjstvu

Nazaj na seznam za leto 2019


Oznaka in naziv projekta

L2-1830 Razgradnja tekstilne mikroplastike iz odpadnih vod v gospodinjstvu
L2-1830 Degradation of textile microplastic for domestic wastewater treatment

Logotipi ARRS in drugih sofinancerjev

© Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije

Projektna skupina

Vodja projekta: Matejka Podlogar

Sodelujoče raziskovalne organizacije:

1. Institut »Jožef Stefan«

2. Gorenje gospodinjski aparati, d.d.

3. Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta

4. Inštitut za vode Republike Slovenije

Raziskovalci:

 1. Matejka Podlogar (IJS)
 2. Miran Čeh (IJS)
 3. Živa Marinko (IJS)
 4. Luka Suhadolnik (IJS)
 5. Nina Gunde- Cimerman (BF)
 6. Monika Novak Babič (BF)
 7. Jerneja Zupančič (BF)
 8. Aleš Mihelič (Gorenje)
 9. Mitja Štimulak (Gorenje)
 10. Manca Kovač Viršek (IzVRS)
 11. Špela Koren (IzVRS)

Vsebinski opis projekta

Plastika je zelo razširjen onesnaževalec po vsem svetu in je trenutno prisotna tudi v stvareh, ki jih prebavljamo. Predlagana raziskava obravnava mikroskopsko majhne odpadke, imenovane mikroplastika, ki se nahajajo v sedimentih, soli, organizmih in se skozi vodo in hrano, prenašajo tudi v človeško telo. Mikroplastiko so odkrili šele po večletnih raziskavah in na podlagi ugotovitev jo lahko razdelimo v dve skupini. Medtem ko sekundarna prihaja z razgradnjo plastičnih vrečk, plastenk, itd., primarna mikroplastika, veliko bolj prisotna v okolju, izhaja predvsem iz sintetičnega tekstila, preko njegovega pranja. Na žalost se filtri, ki se lahko uporabljajo, težko očistijo, vzdržujejo in so tudi manj učinkoviti za odpadke manjše velikosti. Malo verjetno je, da bodo kot takšnji našli široko uporabo. Zato predlagamo, da se tega izziva lotimo z razvojem boljših načinov degradacije/razpada mikroplastike, najbolje in-situ z uporabo fotokatalitskih ali fotoelektrokatalitskih reaktorjev kar pri viru kontaminacije - v samem aparatu. V okviru predlaganega projekta bomo združili skupine s področja znanosti o materialih (Odsek za nanostrukturne materiale, Institut Jožef Stefan), vodnega gospodarstva, vodne politike in onesnaževanja (Inštitut za vode Republike Slovenije), mikrobiološko strokovno znanje (Katedra za molekularno genetiko in biologijo mikroorganizmov, Oddelek za biologijo, Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani) in industrijo (Razvojno-kompetenčni center za pralne in sušilne aparate, Skupina Gorenje d.d.), ki bo tudi sofinaciral delo. Želimo slediti njihovi politiki, da bi zmanjšali sproščanje mikroplastike iz prihodnjih domačih in industrijskih pralnih strojev. Glavni cilj predlagane raziskave je oceniti, v kolikšni meri se mikroplastična vlakna, ki se sproščajo iz običajnih pralnih strojev, lahko razgradijo v neškodljive in ekološko neproblematične odpadke.

Osnovni podatki sofinanciranja so dostopni na spletni strani SICRIS.

Faze projekta in opis njihove realizacije

1. Faza

2. Faza

3. Faza

Bibliografske reference


Nazaj na seznam projektov po letih