Page name: ARRSProjekti / 2019 / Vloga cisteinskih katepsinov pri aktivaciji komplementa pri raku

Vloga cisteinskih katepsinov pri aktivaciji komplementa pri raku

Nazaj na seznam za leto 2019


Oznaka in naziv projekta

J1-1710 Vloga cisteinskih katepsinov pri aktivaciji komplementa pri raku
J1-1710 Role of cysteine cathepsins in complement activation in cancer

Logotipi ARRS in drugih sofinancerjev

© Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije

Projektna skupina

Vodja projekta: prof. ddr. Boris Turk

Sodelujoče raziskovalne organizacije: Povezava na SICRIS

Sestava projektne skupine: Povezava na SICRIS

Vsebinski opis projekta

Prirojena imunost ima zelo pomembno vlogo pri protitumorskem odzivu. Eden glavnih mehanizmov prirojene imunosti je sistem komplementa, čeprav zadnje študije kažejo, da je lahko aktivacija komplementa v tumorskem mikrookolju tudi protumorigena vključno s širjenjem metastaz. Poleg komplementa imajo spremenjeno vlogo v razvoju raka tudi cisteinski katepsini, skupina proteaz, ki se običajno nahajajo v endolizosomskem sistemu. Pri raku celice izločajo katepsine v zunajcelično okolje. Zunajcelični katepsini potem pomembno prispevajo k razvoju in napredovanju raka tako da razgrajujejo komponente zunajceličnega matriksa, aktivirajo ali inaktivirajo kemokine in odcepljajo z membrane membransko-vezane adhezijske proteine in receptorje. Poleg tega bi lahko bili povezani tudi z regulacijo komplementa, čeprav mehanizmi niso jasni. Naši preliminarni rezultati kažejo, da lahko katepsina L in S na rakavih celicah praktično popolnoma preprečita aktivacijo komplementa še pred aktivacijo C3. Glavni cilj tega projekta je pojasniti molekularne mehanizme, preko katerih katepsini uravnavajo aktivacijo komplementa pri raku. Zato bomo uporabil pristope, ki se uporabljajo v biokemiji, molekularni in celični biologiji in proteomiki, in jih kombinirali tudi z analizo v in vivo modelih raka. Verjamemo, da bodo rezultati pokazali nove vloge posameznih katepsinov pri regulaciji komplementa pri raku in tako odprli nove strategije za antitumorsko terapijo. Verjamemo tudi, da bo možno te rezultate prenesti na druge z vnetji povezane bolezni, ki so povezane s katepsini in komplementom.

Osnovni podatki sofinanciranja so dostopni na spletni strani. Povezava na SICRIS.

Faze projekta in opis njihove realizacije

1. Faza

2. Faza

3. Faza

Bibliografske reference


Nazaj na seznam projektov po letih