Page name: ARRSProjekti / 2019 / Absolutne radiacijske meritve pri zelo visokih ravneh nevtronskega fluksa med pulziranjem reaktorja

Absolutne radiacijske meritve pri zelo visokih ravneh nevtronskega fluksa med pulziranjem reaktorja

Nazaj na seznam za leto 2019


Oznaka in naziv projekta

NC-0011 Absolutne radiacijske meritve pri zelo visokih ravneh nevtronskega fluksa med pulziranjem reaktorja
NC-0011 Absolute radiation measurements at very high neutron flux levels in reactor pulse mode

Logotipi ARRS in drugih sofinancerjev

© Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije CEA

Projektna skupina

Vodja projekta:

Sodelavci na IJS:

Vsebinski opis projekta

Namen projekta je eksperimentalna validacija uporabe fisijskih celic in pripadajočih elektronskih sistemov za zajem podatkov v pulznem načinu obratovanja reaktorja TRIGA na IJS. Reaktorski pulzi nudijo izjemno visoke ravni nevtronskega fluksa, kar bo predstavljalo izziv sodobnemu merilnemu sistemu z širokim dinamičnim razponom MONACO, ki ga razvijajo na CEA. Glavna motivacija projekta je demonstracija izvedljivosti testiranja detektorjev za nuklearno inštrumentacijo na reaktorju TRIGA na IJS pri visokih ravneh nevtronskega fluksa, relevantnih za reaktorje MTR (angl. material testing reactor). Specifični cilji projekta so:

 • meritve magnitude in časovnega poteka signala fisijskih celic med reaktorskimi pulzi v širokem razponu nevtronskega fluksa,
 • validacija elektronskih sistemov za zajem podatkov, ki se uporabljajo v nuklearni inštrumentaciji,
 • študija možnosti izboljšave rekorderja reaktorskih pulzov v uporabi na reaktorju TRIGA na IJS,
 • določanje izvedljivosti implementacije različnih merilnih tehnik za absolutne meritve nevtronskega fluksa in karakterizacijo polja žarkov gama v pulznem načinu obratovanja reaktorja.

Osnovni podatki sofinanciranja so dostopni na spletni strani. Povezava na SICRIS.

Faze projekta

1. Faza

 • Monte Carlo calculations of excess core reactivity for different core configurations
 • Determination of experimental core configurations and selection of irradiation locations for the experimental campaign
 • Implementation of upgrades of MONACO acquisition system
 • Test measurements of fission and ionization chamber signal magnitude and temporal behaviour in reactor pulse operation
 • Test measurements of thermoluminescent detector response in reactor pulse operation

2. Faza

 • Execution of experimental measurement campaign in the JSI TRIGA reactor using fission and ionization chambers and upgraded MONACO acquisition system, and thermoluminescent detectors.
 • Experimental data processing to obtain absolute neutron flux values in the JSI TRIGA reactor core
 • Analysis of temporal behaviour of fission chamber signals, comparison to reactor instrumentation signals
 • Formulation of requirements for modern fission chamber based pulse recorder system at JSI TRIGA reactor

3. Faza

 • Preparation of publications in international peer-reviewed journals (e.g. NIM-A, ARI)
 • Preparation of the final project report

At least two coordination meetings per year will be held alternatively in Slovenia and in France.

Bibliografske reference


Nazaj na seznam projektov po letih