Page name: ARRSProjekti / 2019 / Ogljikove nanostene za supekondenzatorje prihodnosti

Ogljikove nanostene za supekondenzatorje prihodnosti

Nazaj na seznam za leto 2019


Oznaka in naziv projekta

L2-1834 Ogljikove nanostene za supekondenzatorje prihodnosti
L2-1834 Carbon nanowalls for future supercapacitors

Logotipi ARRS in drugih sofinancerjev

© Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije height="150"

Projektna skupina

Vodja projekta: prof. dr. Alenka Vesel

Vsebinski opis projekta

V okviru projekta bomo raziskovali metodo za hitro nanašanje vertikalno orientiranih ogljikovih nanosten (CNW) v induktivno sklopljeni radiofrekvenčni plazmi (ICP). Tovrstne CNW so primerne za izdelavo kondenzatorjev vrhunskih lastnosti. CNW bomo nanašali iz prekurzorjev, sintetiziranih in‐situ v plazemskem reaktorju pri interakciji med reaktivnimi plinskimi delci, ustvarjenimi v zmerno ionizirani plazmi, značilni za ICP v H‐načinu. Želena hitrost rasti CNW bo reda okoli 100 nm/s, kar je več velikostnih redov večje od hitrosti dobljene pri standardni metodi plazemsko pogojene kemijske depozicije iz parne faze (PECVD) s prekurzorjem iz ogljikovodikov. Preučevali bomo lastnosti CNW glede na parametre razelektritve. Določili bomo najboljše pogoje nanašanja glede enakomernosti, hitrosti rasti in lastnosti CNW ter energetske učinkovitosti. Temeljita površinska karakterizacija CNW, deponiranih pri različnih pogojih, ter hkratna karakterizacija plazme, bo omogočila ugotovitev korelacije med razelektritvenimi in plazemskimi parametri in kinetiko nanašanja oz. lastnostmi nanosov CMW.

Osnovni podatki sofinanciranja so dostopni na spletni strani. Povezava na SICRIS.

Bibliografske reference, ki izhajajo neposredno iz izvajanja projekta

Znanstveni članek

VESEL, Alenka, ZAPLOTNIK, Rok, PRIMC, Gregor, MOZETIČ, Miran. Synthesis of vertically oriented graphene sheets or carbon nanowalls : review and challenges. Materials, ISSN 1996-1944, 2019, vol. 12, no. 18, str. 2968-1-296811-8, doi: 10.3390/ma12182968. [COBISS.SI-ID 32648743]

VESEL, Alenka, ZAPLOTNIK, Rok, PRIMC, Gregor, PIRKER, Luka, MOZETIČ, Miran. One-step plasma synthesis of nitrogen-doped carbon nanomesh. Nanomaterials. [Online ed.]. 2021, vol. 11, no. 4, str. 837-1-837-16. ISSN 2079-4991. DOI: 10.3390/nano11040837. [COBISS.SI-ID 57205763]

VESEL, Alenka, ZAPLOTNIK, Rok, PRIMC, Gregor, MOZETIČ, Miran. A review of strategies for the synthesis of N-doped graphene-like materials. Nanomaterials. [Online ed.]. 2020, vol. 10, no. 11, str. 2286-1-2286-37. ISSN 2079-4991. DOI: 10.3390/nano10112286. [COBISS.SI-ID 38232067]

Patentna prijava

ZAPLOTNIK, Rok, MOZETIČ, Miran, PRIMC, Gregor, VESEL, Alenka, HORI, Masaru, OSAMU, Oda. Method and apparatus for deposition of carbon nanostructures : petantna prijava PCT/EP2019/084734. London: Intellectual Property Office, 2019. [COBISS.SI-ID 32999719]

Patent

PRIMC, Gregor, MOZETIČ, Miran, CVELBAR, Uroš, VESEL, Alenka. Method and device for detection and measuring the density of neutral atoms of hydrogen, oxygen or nitrogen = Verfahren und Vorrichtung zur Detektion und Messung der dichte neutraler Atome von Wasserstoff, Sauerstoff oder Stickstoff = Procédé et dispositif de détection et de mesure de densité d'atomes neutres d'hydrogène, d'oxygène ou d'azote : European patent specification EP 3 146 327 B1, 2019-11-06. Munich: European Patent Office, 2019. 15 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 27732007]


Nazaj na seznam projektov po letih