Zadnje spremembe

2018-11-20
[RAZLIKE] 09:09 +0100 Pregled sprememb Polona Strnad [1-2]
2018-11-19
[RAZLIKE] 14:19 +0100 Pregled sprememb DEJANRATKOVIC [1-3]
AlmaMehle [4-5]
#01 Naložitev priponke 'ŠT. POP - KEMIKALIJE-SPECIFIKA CIJA.xlsx'.
#02 Naložitev priponke 'ŠT. POP - LABORATORIJSKI MATERIAL-SPECIFIKACI JA.xlsx'.
#04 Naložitev priponke 'K4P EU razpisi.xlsx'.
#05 Priponka 'K4P EU razpisi.xlsx' izbrisana.
[RAZLIKE] 12:45 +0100 Pregled sprememb MarjanVerc [1-7] #06 Naložitev priponke 'OSNOVE VARSTVA PRED POŽAROM.pdf'.
[RAZLIKE] 11:51 +0100 Pregled sprememb JadranLenarcic
[RAZLIKE] 11:51 +0100 Pregled sprememb JadranLenarcic [1-2] #01 Naložitev priponke 'ZaNaslovnaFotografi ja.jpg'.
#02 Priponka 'ZaNaslovnaFotografi ja.jpg' izbrisana.
2018-11-16
[RAZLIKE] 15:33 +0100 Pregled sprememb ETozon [1-2]
[RAZLIKE] 14:06 +0100 Pregled sprememb SuziKorosec
[RAZLIKE] 14:06 +0100 Pregled sprememb SuziKorosec [1-2] #01 Naložitev priponke 'Najava_zadnja.pdf'.
#02 Priponka 'Najava_zadnja.pdf' izbrisana.
[RAZLIKE] 11:22 +0100 Pregled sprememb NikaVuletic
[RAZLIKE] 11:19 +0100 Pregled sprememb NikaVuletic [1-2] #01 Naložitev priponke '261_seja_20_9_18.do c'.
#02 Naložitev priponke '260_seja_1_del_23_8 _2_del_5_9_18.doc'.
[RAZLIKE] 10:12 +0100 Pregled sprememb ETozon [1-2]
2018-11-15
[RAZLIKE] 16:14 +0100 Pregled sprememb natasagosevac
[RAZLIKE] 13:08 +0100 Pregled sprememb NikaVuletic
[RAZLIKE] 11:01 +0100 Pregled sprememb Polona Strnad [1-5,9]
JozeGasperic [6-8]
[RAZLIKE] 10:20 +0100 Pregled sprememb Polona Strnad
[RAZLIKE] 08:58 +0100 Pregled sprememb JozeGasperic
2018-11-13
[RAZLIKE] 14:24 +0100 Pregled sprememb Polona Strnad
[RAZLIKE] 10:34 +0100 Pregled sprememb MojcaAric Naložitev priponke 'JN23 18 - RD-NADGRADNJA DISTRIBUIRANEGA RAČUNSKEGA VOZLIŠČA SiGNET Tier-2.doc'.
[RAZLIKE] 10:32 +0100 Pregled sprememb MojcaAric [1-2] #01 Naložitev priponke 'RD - JN23 18 - NADGRADNJA DISTRIBUIRANEGA RAČUNSKEGA VOZLIŠČA SiGNET Tier-2»JOŽEF STEFAN«.doc'.
#02 Priponka 'RD - JN23 18 - NADGRADNJA DISTRIBUIRANEGA RAČUNSKEGA VOZLIŠČA SiGNET Tier-2»JOŽEF STEFAN«.doc' izbrisana.
2018-11-12
[RAZLIKE] 09:27 +0100 Pregled sprememb Polona Strnad [1-2]
2018-11-09
[RAZLIKE] 09:44 +0100 Pregled sprememb JadranLenarcic

[RAZLIKE]

strani z vsaj eno predhodno inačico (prikaže razlike)

[POSODOBLJENO]

spremenjene strani od zaznamka (prikaže razlike od zaznamka)

[NOVO]

nove strani, nastale po zaznamku

[IZBRISANO]

izbrisane strani