Zadnje spremembe

2018-08-17
[RAZLIKE] 16:11 +0100 Pregled sprememb NatasaPozarnik [1-4]
[RAZLIKE] 16:08 +0100 Pregled sprememb NatasaPozarnik [1-6]
[RAZLIKE] 11:26 +0100 Pregled sprememb AlmaMehle [1-6]
2018-08-16
[RAZLIKE] 15:16 +0100 Pregled sprememb MajaTisler [1-19] #03 Naložitev priponke 'Tender_documentatio n_MASS SPECTROMETER_ang.doc '.
#04 Priponka 'Tender_documentatio n_MASS SPECTROMETER_ang.doc ' izbrisana.
#05 Naložitev priponke 'Razpisna_dokumentac ija_MASNI SPEKTROMETER_slo.doc '.
#06 Priponka 'Razpisna_dokumentac ija_MASNI SPEKTROMETER_slo.doc ' izbrisana.
#07 Naložitev priponke 'Razpisna_dokumentac ija_MASNI SPEKTROMETER_slo.doc '.
#08 Priponka 'Razpisna_dokumentac ija_MASNI SPEKTROMETER_slo.doc ' izbrisana.
#09 Naložitev priponke 'JN12 18 - PROFORMA.doc'.
#10 Priponka 'JN12 18 - PROFORMA.doc' izbrisana.
#11 Naložitev priponke 'JN12 18 - PROFORMA.doc'.
#12 Naložitev priponke 'JN12 18 - PREDRAČUN.doc'.
#13 Naložitev priponke 'Tender_documentatio n_MASS SPECTROMETER_ang.doc '.
#14 Naložitev priponke 'Razpisna_dokumentac ija_MASNI SPEKTROMETER_slo.doc '.
#15 Priponka 'Razpisna_dokumentac ija_MASNI SPEKTROMETER_slo.doc ' izbrisana.
#16 Naložitev priponke 'Razpisna_dokumentac ija_MASNI SPEKTROMETER_slo.doc '.
#17 Naložitev priponke 'MASNI SPEKTROMETER_naslovn a.doc'.
[RAZLIKE] 13:38 +0100 Pregled sprememb ETozon [1-9] #01 Naložitev priponke 'menir.pdf'.
#02 Priponka 'menir.pdf' izbrisana.
#03 Naložitev priponke 'menira.pdf'.
#04 Priponka 'menira.pdf' izbrisana.
#05 Naložitev priponke 'menia.pdf'.
#06 Priponka 'menia.pdf' izbrisana.
#07 Naložitev priponke 'meni.pdf'.
#08 Priponka 'meni.pdf' izbrisana.
[RAZLIKE] 07:20 +0100 Pregled sprememb GorazdŠter
[RAZLIKE] 07:17 +0100 Pregled sprememb JadranLenarcic [1-2] #01 Naložitev priponke 'ZaNaslovnaFotografi ja.jpg'.
#02 Priponka 'ZaNaslovnaFotografi ja.jpg' izbrisana.
2018-08-14
[RAZLIKE] 12:59 +0100 Pregled sprememb ETozon
[RAZLIKE] 10:51 +0100 Pregled sprememb SabinaCintauer
[RAZLIKE] 09:34 +0100 Pregled sprememb MarjanVerc Naložitev priponke 'Kavcic.jpg'.
[RAZLIKE] 07:27 +0100 Pregled sprememb NikaVuletic
[RAZLIKE] 07:26 +0100 Pregled sprememb NikaVuletic Naložitev priponke '258_seja_17_5_18.do c'.
2018-08-13
[RAZLIKE] 13:43 +0100 Pregled sprememb JadranLenarcic [1-2] #01 Naložitev priponke 'Stefan.jpg'.
#02 Priponka 'Stefan.jpg' izbrisana.
2018-08-10
[RAZLIKE] 10:19 +0100 Pregled sprememb PancePanov
2018-08-09
[RAZLIKE] 10:54 +0100 Pregled sprememb JadranLenarcic [1-14]
[RAZLIKE] 10:52 +0100 Pregled sprememb JadranLenarcic [1-3]
[RAZLIKE] 08:43 +0100 Pregled sprememb JadranLenarcic [1-2]
[RAZLIKE] 08:40 +0100 Pregled sprememb JadranLenarcic [1-2]
2018-08-08
[RAZLIKE] 11:01 +0100 Pregled sprememb PolonaAnžur [1-2]
PolonaAnžur [3-6]
[RAZLIKE] 10:46 +0100 Pregled sprememb NatasaPozarnik

[RAZLIKE]

strani z vsaj eno predhodno inačico (prikaže razlike)

[POSODOBLJENO]

spremenjene strani od zaznamka (prikaže razlike od zaznamka)

[NOVO]

nove strani, nastale po zaznamku

[IZBRISANO]

izbrisane strani