Organizacija obiskov / IJS / programi1 / Levo


1. sklop programov - Snov, robotika


Predstavitve s področja raziskovanja novih materialov, novih postopkov, orodij in tehnologij.

1.1
Odsek za tanke plasti in površine (F3)
Odsek za teoretično fiziko (F1)
Odsek za fiziko trdne snovi (F5)

1.2
Odsek za fiziko nizkih in srednjih energij (F2)
Center za elektronsko mikroskopijo (CEM)
Tehnologija površin in optoelektronika (F4)

1.3
Odsek za raziskave sodobnih materialov (K9)
Laboratorij za odprte sisteme in mreže (E5)
Odsek za avtomatiko, biokibernetiko in robotiko (E1)


Več o predstavitvah.