Organizacija obiskov / IJS / programi1


PROGRAMI OGLEDA INSTITUTA "JOŽEF STEFAN"


Na matični lokaciji, na Jamovi cesti 39 v Ljubljani, si lahko predvidoma ob četrtkih ogledate naš Institut!

Na oglede se lahko naročite po elektronski pošti na naslov IJSobiski@ijs.si.

Laboratorije in druge dejavnosti na našem Institutu si lahko ogledate v enem od treh programov. Program ogleda je sestavljen iz predstavitev različnih tematik, vsaka predstavitev traja 20 minut.

OPOZARJAMO: ZARADI ORGANIZACIJE SI LAHKO IZBERETE LE CEL SKLOP PROGRAMA (npr. 1.1, 2.1., 3.2.,...) MEŠANJE ODSEKOV IZ POSAMEZNIH PROGRAMOV NI MOGOČE!

Zaporedne predstavitve, ki so v programih na voljo, so:


1. sklop programov - Snov, robotika


Predstavitve s področja raziskovanja novih materialov, novih postopkov, orodij in tehnologij.

1.1
Odsek za tanke plasti in površine (F3)
Odsek za teoretično fiziko (F1)
Odsek za fiziko trdne snovi (F5)

1.2
Odsek za fiziko nizkih in srednjih energij (F2)
Center za elektronsko mikroskopijo (CEM)
Tehnologija površin in optoelektronika (F4)

1.3
Odsek za raziskave sodobnih materialov (K9)
Laboratorij za odprte sisteme in mreže (E5)
Odsek za avtomatiko, biokibernetiko in robotiko (E1)


Več o predstavitvah.


2. sklop programov - Bio-kemo-fiz


Predstavitve s področja raziskovanja genomike, biotehnologije, organske, fizikalne in anorganske kemije, nanofizike in fizike delcev.

2.1
Odsek za fizikalno in organsko kemijo (K3)
Odsek za anorgansko kemijo in tehnologijo (K1)
Molekularne in biomedicinske znanosti (B2)

2.2
Odsek za eksperimentalno fiziko osnovnih delcev (F9)
Odsek za nanostrukturne materiale (K7)
Biokemija, molekularna in strukturna biologija (B1)

2.3
Odsek za inženirsko keramiko (K6)
Odsek za kompleksne snovi (F7)
Biotehnologija (B3)


Več o predstavitvah.


3. sklop programov - Znanje, sistemi, materiali in okolje


Predstavitve s področja raziskovanja materialov, tehnologij informacijske družbe, sistemov in okolja.

3.1
Sinteza materialov (K8)
Odsek za inteligentne sisteme (E9)
Odsek za sisteme in vodenje (E2)

3.2
Center za prenos znanja na področju informacijskih tehnologij (CT3)
Odsek za elektronsko keramiko (K5)
Odsek za komunikacijske sisteme (E6)

3.3
Znanosti o okolju (O2)
Odsek za računalniške sisteme (E7)
Odsek za tehnologije znanja (E8)
Laboratorij za umetno inteligenco (E3)


Več o predstavitvah.

PRVIČ LETOS NA DNEVU ODPRTIH VRAT TUDI:<<BR>>

  • PROGRAM 4. - INFRASUN

Enourna predstavitev pilotnega sistema za ogrevanje in hlajenje prostorov z energijo sonca.

Konec oktobra 2014 smo na Institutu »Jožef Stefan« javnosti predstavili pilotni objekt, imenovan InfraSUN. Objekt je zasnovan kot raziskovalno-izobraževalni energijski poligon, ki temelji na integraciji najsodobnejših sončnih termalnih tehnologij v enovit sistem ogrevanja in hlajenja prostorov z energijo sonca ter prikazu uporabe 'sonca kot infrastrukture'.

Objekt je nameščen na stavbi C na Jamovi cesti, kjer ima prostore Odsek za anorgansko kemijo in tehnologijo (K1), ki je slovenski partner v mednarodnem projektu EMILIE (Enhancing Mediterranean Ini a ves Leading SMEs to Innovation in Building Energy Efficiency Technologies, www.emilieproject.eu), v okviru katerega je potekala gradnja sistema. Ključni sklopi pilotnega objekta so inovtivni vakuumski cevni kolektorji s hranilnikom toplote, adsorpcijska hladilna naprava s hibridnim hladilnim stolpom, rekuperator toplotne energije in centralni nadzorno-krmilni sistem.

Del predstavitve bo potekal v 3. nadstropju stavbe C na Jamovi cesti, del pa na strešni ploščadi istega objekta, ki je primerno zavarovana in opremljena za informativno-izobraževalne obiske.


na krov

Institut "Jožef Stefan", Jamova cesta 39, 1000 Ljubljana, Slovenija, Telefon: (01) 477 39 00, Faks.: (01) 251 93 85
IJSobiski@ijs.si