Strokovni sveti raziskovalnih področij / Desno

Direktor Instituta
Dosedanji direktorji Instituta
STROKOVNI SVETI RAZISKOVALNIH IN INFRASTRUKTURNIH PODROČIJ

  • Strokovni svet za elektroniko in informacijske tehnologije

prof. dr. Aleš Ude, vodja Odseka E1
dr. Gregor Dolanc, vodja Odseka E2
prof. dr. Dunja Mladenič, vodja Odseka E3
prof. dr. Borka Jerman Blažič, vodja Odseka E5
prof. dr. Mihael Mohorčič, vodja Odseka E6
prof. dr. Gregor Papa, vodja Odseka E7, predsednik
prof. dr. Nada Lavrač, vodja Odseka E8
prof. dr. Matjaž Gams, vodja Odseka E9
prof. dr. Sašo Džeroski, član Upravnega odbora Instituta
prof. dr. Đani Juričič, član Znanstvenega sveta Instituta

  • Strokovni svet za fiziko in reaktorsko tehniko

prof. dr. Svjetlana Fajfer, vodja Odseka F1
prof. dr. Primož Pelicon, vodja Odseka F2
doc. dr. Miha Čekada, vodja Odseka F3
prof. dr. Miran Mozetič, vodja Odseka F4
prof. dr. Igor Muševič, vodja Odseka F5
prof. dr. Dragan Mihailović, vodja Odseka F7
doc. dr. Luka Snoj, vodja Odseka F8, predsednik
prof. dr. Marko Mikuž, vodja Odseka F9
prof. dr. Leon Cizelj, vodja Odseka R4
prof. dr. Maja Remškar, članica Znanstvenega sveta Instituta
prof. dr. Žiga Šmit, član Znanstvenega sveta Instituta
prof. dr. Peter Prelovšek, član Znanstvenega sveta Instituta

  • Strokovni svet za kemijo, biokemijo, materiale in znanosti o okolju

doc. dr. Gašper Tavčar, vodja Odseka K1
prof. dr. Ingrid Milošev, vodja Odseka K3
prof. dr. Barbara Malič, vodja Odseka K5
prof. dr. Spomenka Kobe, vodja Odseka K7
prof. dr. Darko Makovec, vodja Odseka K8
prof. dr. Danilo Suvorov, vodja Odseka K9
prof. dr. Boris Turk, vodja Odseka B1
prof. dr. Igor Križaj, vodja Odseka B2, predsednik
prof. dr. Janko Kos, vodja Odseka B3
prof. dr. Milena Horvat, vodja Odseka O2
prof. dr. Miran Čeh, član Znanstvenega sveta Instituta
prof. dr. Jože Pungerčar, član Upravnega odbora Instituta

  • Strokovni svet samostojnih centrov

prof. dr. Miran Čeh, vodja centra CEMM
mag. Stane Merše, vodja centra CEU
mag. Vladimir Alkalaj, vodja centra CMI
mag. Mitja Jermol, vodja centra CT3
prof. dr. Igor Jenčič, vodja centra ICJT
prof. dr. Borut Smodiš, vodja centra RIC
dr. Luka Šušteršič, vodja centra ZIC
dr. Špela Stres, vodja centra CTT