Koledar prireditev / Desno

NAPOVEDNIK DOGODKOV

Napovednik dogodkov na Institutu - 3. teden leta 2018 (PDF)

Obvestila o dogodkih v naslednjem tednu zbiramo do petka do 14. ure na: ta.teden@ijs.si


KOLOKVIJI NA INSTITUTU

NASLOV

Proizvodnja zaščitenega plutonija s transmutacijo manjšinskih aktinidov

PREDAVATELJ

prof. dr. Masaki Saito
Tokyo Institute of Technology, Tokio, Japonska

KDAJ IN KJE

Sreda, 17. januarja 2018, ob 13. uri, Velika predavalnica Instituta »Jožef Stefan«

POVZETEK

Proizvodnja zaščitenega plutonija, znana pod angleškim imenom “Protected Plutonium Production” in kratico P3 je način povečanja odpornosti plutonija proti proliferaciji, ki sloni na transmutaciji manjšinskih aktinidov. Povečanje proizvodnje plutonija 238 v termičnih reaktorjih z dopiranjem goriva iz urana z majhnimi količinami manjšinskih aktinidov, kot sta neptunij 237 ali americij 241, ki imata velik presek za zajetje nevtronov, zelo učinkovito oteži rabo goriva za izdelavo in vzdrževanje jedrskega orožja, saj vključuje veliko razpadno toploto in veliko število nevtronov, ki nastanejo pri spontanem razcepu jeder. Izjemno kakovosten plutonij, primeren za izdelavo orožja, sicer lahko dobimo v prvi steni običajnega reaktorja s tekočim ali nasutim gorivom. S povečanjem deleža plutonija 238 v celotnem plutoniju z dopiranjem svežega goriva z manjšinskimi aktinidi bi lahko v teh reaktorjih pridobivali tudi zaščiteni plutonij z visoko odpornostjo proti proliferaciji.Teoretično napoved mehanizma P3 so potrdili z obsevalnimi testi vzorcev neptunija in zmesi neptunija in urana v Eksperimentalnem hitrem reaktorju Joyo (JAEA) oziroma v Naprednem termičnem reaktorju (INL). Eksperimentalni rezultati se lepo skladajo s teorijo. Odpornost plutonija proti proliferaciji bi lahko ovrednotili z novo cenilno funkcijo, imenovano “privlačnost” (“attractiveness”) in definirano kot razmerje potenciala za razpadni donos in tehnološke zahtevnosti jedrske eksplozivne naprave, in s snovnimi lastnostmi materiala.Mehanizem P3 predstavlja alternativno rabo manjšinskih aktinidov namesto zakopavanja ali sežiga ob jedrskem razpadu. V manjšinskih aktinidih torej lahko vidimo koristne materiale, s katerimi lahko povečamo odpornost plutonija v termičnih in hitrih oplodnih reaktorjih proti proliferaciji za mir in trajnostni napredek v prihodnosti.

KOORDINATOR

prof. dr. Primož Ziherl, 01 4773 613, primoz.ziherl@ijs.si

ARHIV

Program kolokvijev; Kolokviji na Videolectures


RAZSTAVE V GALERIJI

Koledar prireditev/Lovsin.jpg

NASLOV

V iskanju deklice

AVTOR

Polona Lovšin

KDAJ IN KJE

Ponedeljek, 15. januar 2018, ob 18. uri, Galerija Instituta »Jožef Stefan«
Razstava bo odprta do 14. februarja 2018

VABILO

Vabilo na razstavo (PDF)

Če želite prejemati obvestila o razstavah po e-pošti, se lahko prijavite na: e-poštni seznam


Koledar prireditev/Huzjan.jpg

PRIREDITEV

Stalna razstava, postavljena v sklopu 50. obletnice reaktorja TRIGA in 8. trienala sodobne umetnosti - U3

NASLOV

Jedra

AVTOR

Ištvan Išt Huzjan

KJE

Forma viva - Reaktorski center Podgorica, Brinje 40, Dol pri Ljubljani

VABILO

Vabilo na odkritje umetniškega objekta (PDF)


RAZSTAVE V GALERIJI O2 NA REAKTORJU

NASLOV

Krasni živi svet

AVTOR

Jošt Stergaršek

KDAJ IN KJE

Torek, 22. novembra 2016, ob 17. uri, Galerija O2 v Reaktorskem centru Podgorica, Brinje 40, Dol pri Ljubljani
Razstava bo odprta do 3. novembra 2016

VABILO

Vabilo na razstavo (PDF)


SEMINARJI IN PREDAVANJA NA ODSEKIH


 • Odsek za biokemijo, molekularno in strukturno biologijo B1

 • Odsek za molekularne in biomedicinske znanosti, B2

 • Odsek za biotehnologijo, B3

 • Center za prenos tehnologij in inovacij (CTT)

 • Odsek za sintezo materialov, K8

 • Odsek za raziskave sodobnih materialov, K9

 • Odsek za sisteme in vodenje, E2

 • Odsek za komunikacijske sisteme, E6


KONFERENCE, TEČAJI, DELAVNICE, RAZPRAVE


 • Konferenca Liquids 2017, 17. - 21.7. 2017, Ljubljana
  Konferenca Liquids 2017, ki jo tokrat organizirata Institut »Jožef Stefan« in Fakulteta za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani, bo v tem letu pričakovano največji svetovni dogodek na temo znanosti tekočin. Od 17. do 21. julija se bo v Cankarjevem domu v Ljubljani srečalo preko 600 strokovnjakov z največjih svetovnih institucij, ki se ukvarjajo s tekočinami, penami, polimeri, koloidi, stekli, aktivnimi sistemi in biomateriali. Na konferenci bo podeljena prestižna nagrada »Liquid Matter Prize« znanstveniku največjega svetovnega formata prof. Jacobu Kleinu (Weizmann Institute of Science, Izrael).


 • V okviru konference bo na obrežju Ljubljanice (Krakovski nasip) organizirana znanstveno-umetniška razstava »Liquids«, kjer bodo vizualno ter estetsko dovršena slikovna dela raziskovalcev ob jedrnati razlagi postavljena na ogled sprehajalcem.


 • Organizacijski odbor konference: I. Muševič (chair), R. Podgornik (vice-chair), S. Žumer (vice-chair), M. Ravnik (secretary), P. Ziherl (secretary), D. Babić, M. Čepič, S. Čopar, M. Čopič, I. Drevenšek, B. Hribar Lee, M. Kavčič, S. Kralj, Z. Kutnjak, A. Mertelj, N. Osterman, M. Praprotnik, G. Skačej, D. Svenšek, M. Škarabot, J. Štrancar, T. Urbič, U. Tkalec, N. Vaupotič, A. Vilfan, M. Vilfan, B. Zalar


 • 9. Študentska konferenca Mednarodne podiplomske šole Jožefa Stefana
  Letošnja študentska konferenca, ki bo potekala 19. in 20. aprila 2017 v Veliki predavalnici Instituta "Jožef Stefan", združuje dve tradicionalni študentski konferenci: (1) Študentsko konferenco MPŠ ter (2) Dan mladih raziskovalcev na področju kemije, biokemije, materialov in okolja (KMBO) na Institutu "Jožef Stefan". Prav tako je dogodek odprt tudi ostalim podiplomskim študentom naravoslovnih in tehničnih ved, ki svoje raziskovalno delo opravljajo na IJS in sodelujočih institucijah ter univerzam v Sloveniji in tujini. Vsa splošna obvestila so objavljena na spletni strani konference na naslovu http://ipssc.mps.si. • 9. Mednarodna konferenca o prenosu tehnologij
  Dne 21. septembra 2016 bo v organizaciji Centra za prenos tehnologij in inovacij na Institutu »Jožef Stefan« ter v sodelovanju z Dnevom inovativnosti 2016, ki ga organizira Gospodarska zbornica Slovenije, potekala 9. Mednarodna konferenca o prenosu tehnologij. V okviru konference bodo potekali vnaprej načrtovani R2B (Research-to-Business) sestanki, tekom katerih se bodo lahko predstavniki raziskovalnih organizacij in podjetij pogovorili o morebitnih razvojnih rešitvah, invencijah in komercialno zanimivih tehnologijah. Dodatne informacije najdete na spletni strani, lahko pa nam tudi pišete na tehnologije@ijs.si .
STALNI DOGODKI

0.jpg