K3 / Zimerl

K3/K3slo.png


K3/Stefan.jpg


DOLORES ZIMERL, mag. kem. (English)


K3-en/DoloresZimerl.jpg

Naslov:

Odsek za fizikalno in organsko kemijo
Institut "Jožef Stefan"
Jamova 39, 1000 Ljubljana, Slovenija

Telefon:

+386 1 4773 426

E-pošta:

dolores.zimerl@ijs.si


Izobrazba

  • Magisterij iz kemije, 2017, FKKT, Univerza v Mariboru