K3 / Stavber

K3/K3slo.png


K3/Stefan.jpg


Dr. STOJAN STAVBER, znanstveni svetnik ( English )


K3-en/StojanStavber.jpg

Naslov:

Odsek za fizikalno in organsko kemijo
Institut "Jožef Stefan"
Jamova 39, 1000 Ljubljana, Slovenija

Telefon:

+386 1 4773 660

FAKS:

+386 1 4773 822

E-pošta:

stojan.stavber@ijs.si


Izobrazba

 • Doktorat iz kemije, 1986, Univerza v Ljubljani

 • Magisterij iz kemije, 1978, Univerza v Ljubljani

 • Diploma iz kemije, 1975, Univerza v Ljubljani

Znanstvena in profesionalna kariera

 • 2001 – znanstveni svetovalec, Univerza v Ljubljani

 • 2000 – znanstveni svetovalec, Institut "Jožef Stefan"

 • 1997-2005 – Deputy of Head of Department for Physical and Organic Chemistry, J. Stefan Institute

 • 1995 – vodja laboratorija za organsko in bioorgansko kemijo, Institut "Jožef Stefan"

 • 1996-2001 – asistent z doktoratom; Univerza v Ljubljani

 • 1995-2000 – asistent z doktoratom; Institut "Jožef Stefan"

 • 1990-1995 – Assistant Professor, Univerza v Ljubljani

 • 1987-1995 – znanstveni sodelavec, Institut "Jožef Stefan"

 • 1975-1987 – asistent z magisterijem, Institut "Jožef Stefan"

Znanstveni interesi

 • His research interest is mainly dealing with the organic chemistry of halogen-substituted molecules, particularly with the methods and mechanism of selective introduction of a halogen atom into organic molecules under mild and green reaction conditions. He had published 90 publications in distinguished scientific journals and presented more than 80 communications at scientific meeetings and registred one patent. His work was cited more than 600 times in scientific community.

Članstvo

 • Član American Chemical Society

 • Član New York Academy of Sciences

Nagrade

 • 2000 – Zoisova nagrada za izjemne znanstvene dosežke; podeljena od Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo RS

Osebna bibliografija

 • Osebna bibliografija je dostopna na Cobiss.si; klikni tukaj in počakaj trenutek.