K3 / Poberznik

K3/K3slo.png


Dr. MATIC POBERŽNIK, podoktorski raziskovalec ( English )


K3-en/MaticPoberznik.jpg

Naslov:

Odsek za fizikalno in organsko kemijo
Institut "Jožef Stefan"
Jamova 39, 1000 Ljubljana, Slovenija

Telefon:

+386 1 477 3755

E-pošta:

matic.poberznik@ijs.si


Izobrazba

  • Diploma iz kemije, 2014, FKKT, Univerza v Ljubljani

  • Doktorat iz kemije, 2019, FKKT, Univerza v Ljubljani

Znanstvena in poklicna kariera

  • 2014 – 2019 Mlad raziskovalec na Institutu "Jožef Stefan"
  • 2019 – Podoktorski raziskovalec na Institutu "Jožef Stefan"

Znanstveni interesi

  • Korozijski procesi na površinah kovin

  • Kvantna kemija

Osebna bibliografija

  • Osebna bibliografija je dostopna na Cobiss.si; klikni in počakaj trenutek.