K3 / Pahor


K3/K3slo.png


K3/Stefan.jpg


JERCA PAHOR, univ. dipl. kem., podiplomska študentka ( English )


K3-en/JercaPahor.jpg

Naslov:

Odsek za fizikalno in organsko kemijo
Institut "Jožef Stefan"
Jamova 39, 1000 Ljubljana, Slovenija

Telefon:

+386 1 4773 660

Faks:

+386 1 4773 822

E-pošta:

jerca.pahor@ijs.si


Izobrazba

  • Diploma iz kemije, 2012, FKKT, Univerza v Ljubljani


Znanstvena in poklicna kariera

  • 2012 – Mlada raziskovalka na Institutu "Jožef Stefan"


Področje dela

  • Razvoj metod za fosforiliranje organskih molekul, pripravo predzdravil fosfatov in sintezo derivatov pantotenske kisline


Osebna bibliografija

  • Osebna bibliografija je dostopna na Cobiss.si; klikni in počakaj trenutek.