K3 / Kokalj

K3/K3slo.png


Dr. ANTON KOKALJ, znanstveni svetnik ( English )


K3-en/ToneKokalj.jpg

K3/address.png

Odsek za fizikalno in organsko kemijo,
Institut "Jožef Stefan",
Jamova 39, 1000 Ljubljana, Slovenija

K3/phone.png

+386 1 4773 523

K3/fax.png

+386 1 4773 822

K3/email.png

tone.kokalj at ijs.si

Researcher ID

A-4442-2008


Izobrazba

 • doktorat iz kemije (2000), Univerza v Ljubljani, Slovenija
 • diploma iz kemije (1995), Univerza v Ljubljani, Slovenija

Raziskovalna področja

 • računska kemija, tj. numerične simulacije na atomskem nivoju z metodami na podlagi prvih principov (predvsem teorija gostotnega funkcionala):
  • elementarne stopnje izbranih katalitičnih reakcij na površinah kovin prehoda (epoksidacija etilena, dehidrogenacija metana, razpad N2O)

  • organski korozijski inhibitorji (predvsem azoli)
  • novi katodni materiali za Li-ionske baterije (predvsem silikati, tj. Li2Fe1-xMnxSiO4)

 • razvoj grafičnih algoritmov za analizo rezultatov numeričnih simulacij:
  • razvoj računalniškega grafičnega programa XCrySDen – (X-window) Crystalline Structures and Densities

 • razvoj programskih orodij za simulacije v povezavi s paketom Quantum-ESPRESSO:

  • PWgui – PWscf Graphical User Interface

  • PWTK – PWscf ToolKit

Profesionalna kariera

 • 2020– : znanstveni svetnik, Institut "Jožef Stefan" (IJS)
 • 2009–2020: višji znanstveni sodelavec, IJS
 • 2004–2009: znanstveni sodelavec, IJS
 • 1996: zaposlitev na IJS

Raziskovalno delo v tujini

Nagrade

Raziskovalna dejavnost

 • avtor 110 izvirnih znanstvenih člankov in treh samostojnih poglavij v znanstveni monografiji
 • preko 24.000 citatov, H-indeks=33 (vir: ISI Web of Science, september, 2019)

 • avtor 22 vabljenih predavanj na mednarodnih konferencah
 • avtor 33 vabljenih predavanj na tujih univerzah
 • nosilec dveh raziskovalnih projektov
 • recenzent pri preko 20 mednarodnih znanstvenih revijah (npr. J. Am. Chem. Soc., J. Phys. Chem. C, PCCP, J. Chem. Phys.) in pri dveh mednarodnih agencijah

 • član uredniškega odbora pri dveh madnarodnih znanstvenih revijah

Osebna bibliografija

 • Osebna bibliografija je dostopna na Cobiss.si (klikni in počakaj trenutek); seznam publikacij je dostopen tudi na ResearcherID.

Izbrane publikacije