K3 / Iskra

K3/K3slo.png


Dr. JERNEJ ISKRA, znanstveni sodelavec ( English )


K3-en/JernejIskra.jpg

Naslov:

Odsek za fizikalno in organsko kemijo
Institut "Jožef Stefan"
Jamova 39, 1000 Ljubljana, Slovenija

Telefon:

+386 1 4773 631

Faks:

+386 1 4773 822

E-pošta:

jernej.iskra at ijs.si

Znanstveni interes:

Halogeniranje in oksidacija s poudarkom na "zeleni" kemiji

Researcher ID

A-1777-2008


Izobrazba

 • Diploma iz kemije, 1993 - Univerza v Ljubljani, Slovenija

 • Doktorat iz kemije, 1998 - Univerza v Ljubljani

Znanstvena in poklicna kariera

 • 2011 –:Docent za področje splošne in organske kemije, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Univerza v Mariboru

 • 2010 -: Docent za področje organske kemije, Mednarodna podiplomska šola Instituta Jožefa Stefana

 • 2009 -: Višji znanstveni sodelavec na IJS

 • 2009 -: Višji znanstveni sodelavec na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo, Univerza v Ljubljani

 • 2005-2009 – Znanstveni sodelavec na IJS

 • 2004-2009 – Znanstveni sodelavec na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo, Univerza v Ljubljani

 • 1999-2005 – Asistent z doktoratom na IJS

 • 1997-2000 – Asistent na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo, Univerza v Ljubljani

 • 1994-1998 – Mladi raziskovalec na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo, Univerza v Ljubljani

Nagrade

 • 2014: Srebrno priznanje za inovacijo Gospodarske zbornice Dolenjske in Bele Krajine - Inventivni postopek za proizvodnjo zdravilne učinkovine in njeno vgradnjo v farmacevtske izdelke za zdravljenje okužb pri živalih (skupen project s Krko d.d.)

 • 2013: Inovacija z najboljšim komercialnim potencialom iz JRO (Dan inovativnosti, Gospodarska zbornica Slovenije) - Corrosion protection with hybrid sol-gel coating (1. mesto, inovacija Odseka K-3)

 • 2012: Rektorjeva nagrada za naj inovacijo Univerze v Ljubljani - Hibridne sol-gel prevleke za zaščito pred korozijo aluminija in njegovih zlitinah (3. mesto, inovacija Odseka K-3)

 • 2010: Rektorjeva nagrada za naj inovacijo Univerze v Ljubljani - Uporaba kemične hibridizacije za eksploatacijo heterozisa pri navadni pšenici (Triticum aestivum L.) (finalist, skupen project s Semenarno d.d.)

 • 2008: Srebrno priznanje za inovacijo Gospodarske zbornice Dolenjske in Bele Krajine - Postopek priprave 2-sulfinil-1H-benzimidazolov (skupen projekt s Krko d.d.)

 • 2000-2002: Marie Curie Individual Fellowship, BioCIS, University Paris XI, 2000-2002 (Jean-Pierre Bégué and Danièle Bonnet-Delpon)

Sedanji znanstveni interes:

 • K3/slikajernej

 • Halogeniranje: raziskave novih in okolju bolj prijaznih metod in reagentov za reakcije halogeniranja (haloperoksidacija, aerobno halogeniranje...).

 • Fluoriranje: raziskave selektivne uvedbe fluorovega atoma v organske molekule z uporabo "elektrofilnih" fluoriranih reagentov.

 • Fluorna kemija: kot orodje za lažjo regeneracijo reakcijskih komponent v reakcijah halogeniranja in oksidacije.

 • Kemija peroksidov: raziskave selektivne sinteze organskih peroksidov in hidroperoksidov.

 • Antimalariki: 1,2,4,5-tetraoxani kot antimalarijski peroksidi.

Osebna bibliografija

 • Osebna bibliografija je dostopna na Cobiss.si; klikni tukaj in počakaj trenutek.

Izbrane publikacije

 1. L. Bedrač, J. Iskra, "Iodine(I) reagents in hydrochloric acid-catalyzed oxidative iodination of aromatic compounds by hydrogen peroxide and iodine",
  Adv. Synth. Catal., 2013, 355, 1243-1248.

 2. J. Iskra, ured., "Halogenated heterocycles: synthesis, application and environment, (Topics in heterocyclic chemistry, 27)", Heidelberg, Springer, 2012.

 3. Podgoršek, M. Zupan, J. Iskra, "Oxidative Halogenation with “Green” Oxidants: Oxygen and Hydrogen Peroxide",
  Angewandte Chemie, 2009, 48, 8424-8450.

 4. A. Podgoršek, M. Eissen, J. Fleckenstein, S. Stavber, M. Zupan, J. Iskra, "Selective aerobic oxidative dibromination of alkenes with aqueous HBr and sodium nitrite as a catalyst",
  Green Chemistry, 2009, 11, '120-126.

 5. A. Podgoršek, S. Stavber, M. Zupan, J. Iskra, A. A. H. Padua, M. Costa Gomes, "Solvation of halogens in fluorous phases, Experimental and simulation data for F2, Cl2 and Br2 in several fluorinated liquids",
  Journal of Physical Chemistry B, 2008, 112, 6653-6664.

 6. G. Stavber, J. Iskra, M. Zupan, S. Stavber, "Aerobic oxidative iodination of organic compounds with iodide catalyzed by sodium nitrite"
  Advanced Synthesis & Catalysis, 2008, 350, 2921-2929.

 7. A. Podgoršek, S. Stavber, M. Zupan, J. Iskra, "Bromination of Ketones with H2O2-HBr “On Water",
  Green Chemistry, 2007, 9, 1212-1218

 8. K. Žmitek, M. Zupan, S. Stavber, J. Iskra, "The Effect of Iodine on the Peroxidation of Carbonyl Compounds",
  Journal of Organic Chemistry, 2007, 72, 6534-6540

 9. K. Žmitek, S. Stavber, M. Zupan, D. Bonnet-Delpon, S. Charneau, P. Grellier, J. Iskra, "Synthesis and Antimalarial Activities of Novel 3,3,6,6-Tetraalkyl-1,2,4,5-Tetraoxanes",
  Bioorganic Medicinal Chemistry, 2006, 14, 7790-7795

 10. J. Iskra, S. Stavber, M. Zupan, "Nonmetal-Catalyzed Iodination of Arenes with Iodide and Hydrogen Peroxide",
  Synthesis, 2004, 1868-1873

 11. J. Iskra, S. Stavber, M. Zupan, "Use of a Fluorous Bridge for Diffusion Controlled Uptake of Molecular Chlorine in Chlorine Addition to Alkenes",
  Chemical Communications, 2003, 2496-2497

 12. M. Zupan, J. Iskra, S. Stavber, "Regioselective Conversions of 1-Phenyl-substituted Acetylenes to (alfa),(alfa)-Difluoro Ketones with F-TEDA-BF4",
  Journal of Organic Chemistry, 1995, 60, 259-260

Patenti

 1. J. Iskra, S. Stavber, B. Kotar Jordan, M. Ruzic, J. Smodis, R. Zupet, "PROCESS FOR PREPARING 2-SULFINYL-1H-BENZIMIDAZOLES",
  WO2009027533 (A1), 2009-03-05, KRKA TOVARNA ZDRAVIL, d. d., NOVO MESTO.

 2. R. Zupet, A. Pečavar, J. Iskra, M. Ružič, I. Kolenc, "A process for a preparation of marbofloxacin and intermediate thereof",
  WO 2011/061292 A1, 2011-05-26, KRKA TOVARNA ZDRAVIL, d. d., NOVO MESTO.
  .