K3 / Gasparic

K3/K3slo.png


Lea Gašparič, mag. kem., podiplomska študentka ( English )


K3-en/LeaGasparic.jpg

Naslov:

Odsek za fizikalno in organsko kemijo
Institut "Jožef Stefan"
Jamova 39, 1000 Ljubljana, Slovenija

Telefon:

+386 1 477 3218

E-pošta:

lea.gasparic@ijs.si


Izobrazba

  • Diploma iz kemije, 2018, FKKT, Univerza v Ljubljani

  • Magisterij iz kemije 2020, FKKT, Univerza v Ljubljani

  • V teku: Doktorski študij iz nanoznanosti in nanotehnologij, Mednarodna podiplomska šola Jožefa Stefana

Znanstvena in poklicna kariera

  • 2020-2021: strokovna sodelavka

  • 2021-v teku: mlada raziskovalka


Osebna bibliografija

  • Osebna bibliografija je dostopna na Cobiss.si (klikni in počakaj trenutek).