K3 / Bedrač

K3/K3slo.png


K3/Stefan.jpg


Leon Bedrač, univ. dipl. kem., podiplomski študent ( English )


[PRIPNI]

Naslov:

Odsek za fizikalno in organsko kemijo
Institut "Jožef Stefan"
Jamova 39, 1000 Ljubljana, Slovenija

Telefon:

+386 1 4773 755

Faks:

+386 1 4773 822

E-pošta:

leon.bedrac at ijs.si


Izobrazba

  • Diploma iz kemije, 2009, FKKT, Univerza v Ljubljani

Znanstvena in poklicna kariera

  • 2009 – Mladi raziskovalec na Institutu "Jožef Stefan"

Znanstveni interesi

  • Halogeniranje organskih molekul z vodikovim peroksidom kot oksidantom

  • Sinteza novih jodovih (I) spojin in njihova uporaba v reakcijah jodiranja

Nagrade

  • Prešernova nagrada za raziskovalno delo Sinteza diklorojodatov(I) in njihova uporaba v reakcijah jodiranja, 2009

Osebna bibliografija

  • Bibliografske podatke si lahko ogledate na Cobissu