TT / Prenos / IJStehnologije / O2

Prenos tehnologije

Kdo smo
Ponudba tehnologij
Pregled tehnologij
Dogodki

Znanosti o okolju

 • analizna kemija okolja (zrak, voda, sedimenti in tla, odpadki, hrana):
  • elementi in njihova speciacija v okolju
  • radiokativni elementi
  • organska onesnaževala v okolju
  • farmacevstka sredstva in sredstva za osebno nego v okolju
  • stabilni izotopi v okolju
 • speciacija elementov v industriji, hrani in medicini (Se, As, Hg, Sn, Cr, Al, Fe, Sb)
 • radiokativni in stabilni izotopi kot sledila v okolju, industriji, hrani in medicini
 • biomonitoring (zrak, voda in tla, ljudje)
 • biogeokemija, snovne bilance in modeliranje onesnaževal v okolju in industriji
 • okoljske tehnologije
 • ocena tveganja
 • strateške presoje vplivov na okolje

Tehnologije IJS po raziskovalnih odsekih


Fizika


Kemija in biokemija

Tehnologije

Odsek

WWW

*

Biokemija, molekularna in strukturna biologija B1

*

*

Molekularne in biomedicinske znanosti B2

*

*

Biotehnologija B3

*

*

Anorganska kemija in tehnologija K1

*

*

Fizikalna in organska kemija K3

*

*

Elektronska keramika K5

*

*

Inženirska keramika K6

*

*

Nanostrukturni materiali K7

*

*

Raziskave sodobnih materialov K9

*

*

Znanosti o okolju O2

*


Elektronika in informacijske tehnologije


Jedrska tehnika in energetika


Komunikacija in transfer tehnologije, Institut "Jožef Stefan", Jamova 39, 1000 Ljubljana, Slovenija, Telefon: (01) 477 3311, Faks.: (01) 423 54 00
tehnologije@ijs.si