TT / Prenos / IJStehnologije / K1

Prenos tehnologije

Kdo smo
Ponudba tehnologij
Pregled tehnologij
Dogodki

Anorganska kemija in tehnologija

 • anorganska tehnologija
 • sintezne tehnologije
 • nanotehnologija
 • okoljske tehnologije
 • novi materiali
 • vakuumske tehnologije
 • tehnologije naparevanja v vakuumu
 • plazemske tehnologije
 • kristalizacijske tehnologije
 • varnostne ocene
 • dekontaminacija in kondicioniranje radioaktivnih odpadkov
 • predelava odpadkov

Tehnologije IJS po raziskovalnih odsekih


Fizika


Kemija in biokemija

Tehnologije

Odsek

WWW

*

Biokemija, molekularna in strukturna biologija B1

*

*

Molekularne in biomedicinske znanosti B2

*

*

Biotehnologija B3

*

*

Anorganska kemija in tehnologija K1

*

*

Fizikalna in organska kemija K3

*

*

Elektronska keramika K5

*

*

Inženirska keramika K6

*

*

Nanostrukturni materiali K7

*

*

Raziskave sodobnih materialov K9

*

*

Znanosti o okolju O2

*


Elektronika in informacijske tehnologije


Jedrska tehnika in energetika


Komunikacija in transfer tehnologije, Institut "Jožef Stefan", Jamova 39, 1000 Ljubljana, Slovenija, Telefon: (01) 477 3311, Faks.: (01) 423 54 00
tehnologije@ijs.si