TT / Prenos / IJStehnologije / K9

Prenos tehnologije

Kdo smo
Ponudba tehnologij
Pregled tehnologij
Dogodki

Raziskave sodobnih materialov K9

 • sinteza nanodelcev
 • hidrotermalna sinteza
 • biomimetična sinteza
 • nanašanje tankih plasti z vrtenjem
 • in-situ sinteza nanokompozitnih tankih plasti
 • steklena vlakna
 • sintranje

Osnovne raziskave

 • Visokotemperaturna fazna ravnovesja v večkomponentnih oksidnih sistemih, reakcijski mehanizmi, povezava med kristalno strukturo, mikrostrukturo in lastnostmi keramičnih materialov
 • Sinteza in karakterizacija nizkodimenzionalnih nanostruktur
 • Študij samourejanja nanodelcev v večplastnih polielektrolitskih nanostrukturah
 • Sinteza tankih plasti s sol-gel metodo
 • Sinteza in karakterizacija steklastih materialov

Aplikativne raziskave

 • Razvoj materialov za LTCC-tehnologijo
 • Študij procesiranja in materialov za večplastne elektronske komponente (keramični kondenzatorji, piezoaktuatorji, varistorji itd.)
 • Raziskave dielektrične keramike za visokofrekvenčne aplikacije
 • Raziskave napetostno prilagodljivih dielektrikov
 • Razvoj supertrdih materialov
 • Raziskave mineralnih vlaken za zvočne in toplotne izolacije

Tehnologije IJS po raziskovalnih odsekih


Fizika


Kemija in biokemija

Tehnologije

Odsek

WWW

*

Biokemija, molekularna in strukturna biologija B1

*

*

Molekularne in biomedicinske znanosti B2

*

*

Biotehnologija B3

*

*

Anorganska kemija in tehnologija K1

*

*

Fizikalna in organska kemija K3

*

*

Elektronska keramika K5

*

*

Inženirska keramika K6

*

*

Nanostrukturni materiali K7

*

*

Raziskave sodobnih materialov K9

*

*

Znanosti o okolju O2

*


Elektronika in informacijske tehnologije


Jedrska tehnika in energetika


Komunikacija in transfer tehnologije, Institut "Jožef Stefan", Jamova 39, 1000 Ljubljana, Slovenija, Telefon: (01) 477 3311, Faks.: (01) 423 54 00
tehnologije@ijs.si