TT / Prenos / PregledTehnologij

Tehnologije, ki jih obvladujejo posamezni odseki Instituta.

Tehnologije IJS po raziskovalnih odsekih

........................................................................ in po vrstah tehnologij


Fizika


Kemija in biokemija


Elektronika in informacijske tehnologije


Jedrska tehnika in energetika


Komunikacija in transfer tehnologije, Institut "Jožef Stefan", Jamova 39, 1000 Ljubljana, Slovenija, Telefon: (01) 477 3311, Faks.: (01) 423 54 00
tehnologije@ijs.si