TT / AktualnoDelavnica o Tehnološkem transferju

Možnosti in dolžnosti raziskovalcev

Predvidoma bo 19. 3. od 12.30 do 15.00 v Veliki predavalnici IJS potekala delavnica o Tehnološkem transferju. REZERVIRANO!!!

  • Področje intelektualne lastnine in možnosti zaščite znanstvenoraziskovalnega dela bo predstavil Janez Kukec Mežek, vodja Sektorja za poizvedbe, izmenjavo informacij in promocijo urada, Urad RS za intelektualno lastnino. NI POTRJENO!!

  • Svoje praktične izkušnje na področju prenosa tehnologije bo predstavil prof. dr. Igor Emri, profesor na Strojni fakulteti Univerze v Ljubljani in vodja Centra za eksperimentalno mehaniko. POTRJENO!!

  • Analizo stanja na področju tehnološkega transferja na IJS in primerjavo z delovanjem drugih podobnih ustanov po svetu bo predstavila dr. Špela Stres, vodja projekta IJS Tehnološki transfer.

V letu 2007 smo na Institutu uvedli aktivno politiko tehnološkega transferja, ki je del osnovnega poslanstva Instituta v bazičnih znanostih. Analiza je pokazala, da je mogoče celosten prenos tehnologije v industrijo doseči v treh korakih, ki jih bomo v letu 2008 začeli izvajati sistematično. Z uporabo (1) ocene tehnologije in ocene tržišča bomo že v fazi priprave patentne prijave omogočili ciljno oblikovanje prijave in s tem lažje uveljavljanje patenta na trgu. S pomočjo (2) delavnic, notranje in zunanje mreže za prenos tehnologije, obiskov industrijskih partnerjev na IJS in (3) promocijo ter organizacijo R&D-projektov, sofinanciranih iz EU, prilagojenih tehnološkemu transferju, bomo začeli omogočati razprševanje in trženje IJS-tehnologij. Nadaljevali bomo zbiranje podatkov o tehnologijah, ki jih obvladuje Institut in njihovo vključevanje v različne znanstveno-informacijske portale (npr. ESA, ProToN) ter z razvojem Institutskega portala za tehnološki transfer. Omogočili bomo pregled nad potencialom tehnologij Instituta za industrijo in zato lažje upravljanje z njimi. Cilj projekta IJS TT je vzpostaviti celostno strategijo in postopek za tehnološki transfer z Instituta v industrijo in pri izvedbi postopka znanstvenikom pomagati.Obisk industrijskih partnerjev - podjetja DANFOSS

Podjetje je vodilno na področju razvoja in proizvodnje mehanskih in elektronskih komponent in regulatorjev za področje daljinskega ogrevanja.

Informacije o obiskuRazpisi za sodelovanje z gospodarstvom

Razpis, na katerega se lahko prijavijo raziskovalci skupaj z podjetji, da bi zanje opravili tehnološki razvoj.
Konzorcij naj obsega najmanj dve raziskovalni organizaciji ter tri majhna do srednje velika podjetja (do 250 zaposlenih, do 50 mio EUR letnega prometa) iz treh različnih držav EU.
Razpis je odprt do 11. aprila 2008.

Priložnost za razširitev obstoječih vrst sodelovanja z industrijo!
STATUS: potekajo pogovori z informacija ni javna


O aktualnih in novih razpisih, ki so na voljo, več na straneh Nabavno prodajne službe IJS, s skrbniki.
O starejših.


Razpis "Od doktorata do patenta"

Work in progress !!! ...


Komunikacija in transfer tehnologije, Institut "Jožef Stefan", Jamova 39, 1000 Ljubljana, Slovenija, Telefon: (01) 477 3311, Faks.: (01) 423 54 00
tehnologije@ijs.si