TT / Aktualno / Try

 • Doktoranti in mladi doktorji znanosti, katerih tehnološki dosežki, opisani v doktorskih delih,
  • so bili razviti med delom na Institutu "Jožef Stefan" ter
  • zadoščajo merilom za patentiranje (Zakon o industrijski lastnini, členi 10 do 17),

  izpolnijo obrazec in ga pošljejo po elektronski pošti na tehnologije@ijs.si. Razpis je odprt do xxx.

 • Poslane predloge bomo skupaj z mentorji ovrednotili ter zanje izdelali Tehnološko oceno in Oceno trga.

 • Izbrane predloge bomo poslali v presojo Komisiji za industrijsko lastnino.
 • Nagrada za predloge, poslane Komisiji, je 200 EUR.
 • Nagrada za predloge, ki jih Komisija izbere za patentno prijavo, je 500 EUR.
 • Nagrade se izplačajo iz Inovacijskega sklada IJS, s katerim upravlja Znanstveni Svet IJS.


 • Od poslanih predlogov bo eden izbran za financiranje v višini 1FTE (asistent z doktoratom) za 1 leto.
 • V tem času bo raziskovalec nadaljeval delo na Institutu na predlagani tehnologiji, z namenom, da jo razvije do stopnje, ko jo bo lahko ponudil industriji.
 • Hkrati z razvojem bo potekalo iskanje potencialnih komercialnih partnerjev in povezovanje z njimi.


DODATNE INFORMACIJE:

Dokumentacija, ki jo ob patentni prijavi zahteva Urad za intelektualno lastnino.

Morebitna vprašanja pošljite na tehnologije@ijs.si.