TT / AktivnostiAKTIVNOSTI


Z aktivnostmi v okviru projekta Tehnološki transfer želimo povečati vpliv in pretok tehnologij ter znanja, ki izvira iz osnovnih in aplikativnih raziskav na Institutu, v industrijo v korist celotne družbe.


Tehnološka ocena & Ocena trga

Institut izvaja tehnološke ocene in ocene trga, da bi za posamezne tehnologije ocenili možnosti razprševanja zunaj raziskovalne sfere.

Več.


Pomoč pri dodatnem razvoju tehnologije

Omogočiti financiranje in razmere pri približevanje tehnologije zahtevam trga. Iskanje partnerjev in financerjev za nadaljni razvoj tehnologije.


Zavarovanje in upravljanje z intelektualno lastnino

Pri tehnologijah z visokim potencialom za razprševanje v industrijo Institut zaščiti z njimi povezano intelektualno lastnino na ustrezen način - s patentom, copyrightom, blagovno znamko, design rights ali sporazumom o nerazkritju. Več.


Promocija tehnologije

Institut promovira svoje tehnologije z visokim potencialom na konferencah, industrijskih sejmih, v tiskanih in elektronskih medijih.


Razprševanje tehnologije

Razprševanje tehnologije poteka glede na stopnjo razvitosti tehnologije znotraj različnih mrež na različne načine:

  • R&D sodelovanje ali partnerstvo na projektih za nadaljen razvoj posamezne tehnologije;

  • Komercializacija intelektualne lastnine, preko licenciranja tehnologije, ponudbe servisa ali svetovanja.SORRY, WORK IN PROGRESS!!!!!!Komunikacija in transfer tehnologije, Institut "Jožef Stefan", Jamova 39, 1000 Ljubljana, Slovenija, Telefon: (01) 477 3311, Faks.: (01) 423 54 00
tehnologije@ijs.si