TT



Tehnološki transfer

  • Vodja projekta na IJS, dr. Špela Stres

Vzpostavitev raziskovalne strukture za osnovne raziskave zahteva dolgo in intenzivno fazo razvojnih dejavnosti. Takšen razvoj in raziskave imajo naslednje lastnosti:

  • so vir inovacij;
  • so vir novih tehnologij;
  • obstoječe tehnologije sili na rob zmogljivosti;
  • so vir ustvarjanja znanja.

Četudi razviti za osnovne raziskave, pa imajo mnnogi tehnološki dosežki in znanja lahko velik vpliv na življenje družbe. Generične tehnologije, razvite v naravoslovnih in tehniških znanostih ter znanostih o okolju lahko uporabimo na mnogo področjih, če zadoščajo naslednjim pogojem:

  • Tehnološko ponudbo lahko povežemo s potrebo po produktu.
  • Proizvodnja produktov, osnovanih na IJS-tehnologijah je stroškovno učinkovita.
  • Tehnologija je za produkt bistvenega pomena.
  • Stranke sprejmejo ceno produkta z dodatnimi značilnostmi, ki jih omogoča tehnologija.

Glavna področja uveljavljanja tehnologij, razvitih na Institutu, so: zdravstvo, informacijske tehnologije, energija in okolje, industrijski procesi in varnost.


V letu 2007 smo na Institutu uvedli aktivno politiko Tehnološkega transferja, katere cilj je vzpostaviti pristojnosti Instituta kot tehnološke sile v evropskem industrijskem in znanstvenem prostoru, povečati pretok znanja in tehnologije v slovensko družbo in promovirati Institut kot Center odličnosti za tehnološki napredek. Tehnološki transfer je del osnovnega poslanstva Instituta v temeljnih znanostih.


Komunikacija in transfer tehnologije, Institut "Jožef Stefan", Jamova 39, 1000 Ljubljana, Slovenija, Telefon: (01) 477 3311, Faks.: (01) 423 54 00
tehnologije@ijs.si