Komunikacija / Promocija / Brosure


INFORMATIVNE BROŠURE INSTITUTA


1. V marcu 2007 smo izdali brošuro Razvojne priložnosti, v kateri predstavljamo aplikativne raziskovalne rezultate Instituta “Jožef Stefan”.

Septembra istega leta je brošura doživela ponatis.


2. Ob predsedovanju Slovenije Evropski Skupnosti je Vlada RS izdala brošuro Najboljše iz Slovenije, v kateri sodeluje tudi Institut "Jožef Stefan" s predstavitvijo v slovenskem, nemškem in angleškem jeziku.

Komunikacija in transfer tehnologije, Institut "Jožef Stefan", Jamova 39, 1000 Ljubljana, Slovenija, Telefon: (01) 477 3311, Faks.: (01) 423 54 00
tehnologije@ijs.si