Ime strani: TT / Aktivnosti / TMAssess

Tehnološka ocena in ocena trga

  • tehnološka ocena: vsebuje kratek pregled in oceno možnosti tehnologije za uporabo v praksi ter strategijo zaščite intelektualne lastnine.

  • firmam, ki pokažejo interes po tem, ko preberejo to jedrnato informacijo ponujamo daljše predstavitve tehnologije
  • ocena trga: vsebuje seznam potencialno zainteresiranih firm, zaupen material