TT / Prenos / IJStehnologije / B2

Prenos tehnologije

Kdo smo
Ponudba tehnologij
Pregled tehnologij
Dogodki

Molekularne in biomedicinske znanosti

  • Molekularne osnove delovanja toksičnih sPLA2
  • Patofiziologija endogenih sPLA2
  • Inhibitorji sPLA2
  • Farmakološko aktivne snovi iz živalskih strupov
  • Lipidomika
  • Kemijska genomika
  • SGA
  • Evolucijska genomika
  • Struktura proteinov
  • Bioinformatika

Tehnologije IJS po raziskovalnih odsekih


Fizika


Kemija in biokemija

Tehnologije

Odsek

WWW

*

Biokemija, molekularna in strukturna biologija B1

*

*

Molekularne in biomedicinske znanosti B2

*

*

Biotehnologija B3

*

*

Anorganska kemija in tehnologija K1

*

*

Fizikalna in organska kemija K3

*

*

Elektronska keramika K5

*

*

Inženirska keramika K6

*

*

Nanostrukturni materiali K7

*

*

Raziskave sodobnih materialov K9

*

*

Znanosti o okolju O2

*


Elektronika in informacijske tehnologije


Jedrska tehnika in energetika


Komunikacija in transfer tehnologije, Institut "Jožef Stefan", Jamova 39, 1000 Ljubljana, Slovenija, Telefon: (01) 477 3311, Faks.: (01) 423 54 00
tehnologije@ijs.si