TT / Prenos / IJStehnologije / K7

Prenos tehnologije

Kdo smo
Ponudba tehnologij
Pregled tehnologij
Dogodki

Nanostrukturni materiali

  • napredni materiali za uporabo v biomedicini (Advanced materials for biomedical applications)
  • elektrodepozicija
  • elektroforetska depozicija
  • HDDR postopek (hidriranje-disproporcionacija - desorbcija - rekombinacija)
  • klasicna tehnologija prasne metalurgije in sintranja
  • sinteza nanostruktur z metodo trdno-parna faza s termicno sublimacijo
  • tehnologija izdelave plastomagnetov s stiskanjem v magnetnem polju
  • priprava vzorcev za analitsko elektronsko mikroskopijo

Tehnologije IJS po raziskovalnih odsekih


Fizika


Kemija in biokemija

Tehnologije

Odsek

WWW

*

Biokemija, molekularna in strukturna biologija B1

*

*

Molekularne in biomedicinske znanosti B2

*

*

Biotehnologija B3

*

*

Anorganska kemija in tehnologija K1

*

*

Fizikalna in organska kemija K3

*

*

Elektronska keramika K5

*

*

Inženirska keramika K6

*

*

Nanostrukturni materiali K7

*

*

Raziskave sodobnih materialov K9

*

*

Znanosti o okolju O2

*


Elektronika in informacijske tehnologije


Jedrska tehnika in energetika


Komunikacija in transfer tehnologije, Institut "Jožef Stefan", Jamova 39, 1000 Ljubljana, Slovenija, Telefon: (01) 477 3311, Faks.: (01) 423 54 00
tehnologije@ijs.si