TT / Prenos

[ATTACH]

IJS je največji slovenski inštitut za raziskave v naravoslovnih in tehniških znanostih ter znanosti o okolju.

S pridobljenim znanjem v sodelovanju z gospodarstvom in izobraževanjem vrhunskih kadrov slovenski družbi pomaga pri vsesplošnem napredku.

PRENOS TEHNOLOGIJE


Letos je bilo na Institutu vloženih in pridobljenih XXX patentov.


Nekaj najbolj aktualnih tehnologij.


Aktualni dogodki


Vodja projekta na IJS, dr. Špela Stres.


Komunikacija in transfer tehnologije, Institut "Jožef Stefan", Jamova 39, 1000 Ljubljana, Slovenija, Telefon: (01) 477 3311, Faks.: (01) 423 54 00
tehnologije@ijs.si