Strokovni svet direktorja

O Institutu
eNoviceIJS

Znotraj inštituta

Upravni odbor
Znanstveni svet
Direktorjeva pisarna

Stefan.jpg

Direktor za pomoč pri svojem delu imenuje stalne oziroma občasne komisije ali druga delovna telesa. Področje dela, njihova sestava in pristojnosti se določi z imenovanjem.

Člane Strokovnega sveta direktorja imenuje direktor na predlog strokovnih svetov področij.
STROKOVNI SVET DIREKTORJA


  • prof. dr. Igor Muševič, fizika in reaktorska tehnika
    prof. dr. Janko Kos, kemija, biokemija, materiali in znanosti o okolju
    prof. dr. Gregor Papa, elektronika in informacijske tehnologije

    0.jpg

Institut "Jožef Stefan", Jamova cesta 39, 1000 Ljubljana, Slovenija, Telefon: (01) 477 39 00, Faks.: (01) 251 93 85
info@ijs.si