Poslovni odbor

O Institutu
eNoviceIJS

Znotraj inštituta

Upravni odbor
Znanstveni svet
Direktorjeva pisarna

Stefan.jpg

Direktor za pomoč pri svojem delu imenuje stalne oziroma občasne komisije ali druga delovna telesa. Področje dela, njihova sestava in pristojnosti se določi z imenovanjem.

Poslovni odbor Instituta je posvetovalni organ direktorja, ki tekoče obravnava in predlaga ukrepe za uspešno poslovanje Instituta.
POSLOVNI ODBOR

Poslovni odbor Instituta sestavljajo:

  • vodje organizacijskih enot Instituta

  • člani strokovnih svetov

  • pomočniki direktorja

  • direktor Instituta, predsednik Poslovnega odboraInstitut "Jožef Stefan", Jamova 39, 1000 Ljubljana, Slovenija, Telefon: (01) 477 39 00, Faks.: (01) 251 93 85
info@ijs.si