Primerjava prihodkov v lastni dejavnosti 2004-2007

Domov

Več o Institutu
Več o reaktorskem centru v Podgorici
Več o fiziku Jožefu Stefanu

LASTNA DEJAVNOST 2004-2007

Obseg izvajanja lastne dejavnosti kaže na velikanski porast od leta 2004 glede na leto 2007.

Največji skok je pri projektih okvirnih programov evropske skupnosti, in to celo za 157,6 %. Institut je v letu 2007 izvedel že več kot 100 takšnih evropskih projektov. Tudi drugi mednarodni projekti, kjer se večji delež nanaša na projekte za tuje gospodarstvo, so se povečali za 44,4 %.

Zelo pomembno je povečanje sredstev s projektov z domačim gospodarstvom, ki je 29,3-odstotno. Institut je v letu 2007 tako izvedel že 234 takih projektov. Močno se je povečal obseg drugih razvojnih projektov za razne domače naročnike, in sicer za 46,1 %.

Letno število patentnih prijav se je povzpelo od 13 v letu 2004 na 22 v letu 2007.


Institut v številkah 2004-2007

Primerjava prihodkov 2004-2007
Primerjava prihodkov v javni službi 2004-2007
Primerjava prihodkov v lastni dejavnosti 2004-2007
Primerjava objav in citiranosti 2004-2007
Primerjava kapacitet raziskovalcev 2004-2007


Prihodek.jpg

Institut "Jožef Stefan", Jamova cesta 39, 1000 Ljubljana, Slovenija, Telefon: (01) 477 39 00, Faks.: (01) 251 93 85
info@ijs.si