Primerjava prihodkov 2004-2007

Domov

Več o Institutu
Več o reaktorskem centru v Podgorici
Več o fiziku Jožefu Stefanu

PRIMERJAVA PRIHODKOV 2004-2007

Institut ne pridobiva sredstev neposredno iz državnega proračuna, temveč zanje tekmuje na domačih in tujih razpisih agencij in ministrstev ter pri uporabnikih. Sredstva, ki jih Institut pridobi, računovodsko deli v javno službo, ki se večinoma nanaša na programe in projekte Javne agencije za raziskovalno dejavnost, ter v lastno dejavnost, ki se nanaša na projekte z gospodarstvom in drugimi uporabniki, ter na evropske projekte.

Desna slika prikazuje prihodek Instituta v letu 2004 v zeleni barvi in v letu 2007 v rdeči barvi. Rumena barva nakazuje, kolikšen bi bil prihodek v letu 2007 pri istem obsegu dela kot v letu 2004, če bi se upoštevala le povečana cena raziskovalne ure za 8,8 %.

Institut je v treh letih od 2004 do 2007 povečal skupne prihodke za 25,2 %. Pri tem se je obseg programskega financiranja, ki je ostal po številu raziskovalnih ur nespremenjen, povečal za 8,8 %. Če to vzamemo kot oceno inflacije, je Institut v treh letih realno povečal obseg prihodkov za 16,4 %.

V javni službi se je obseg prihodkov povečal za 14,8 % oziroma realno za 6,0 %. V lastni dejavnosti je bil prirastek 62,4 % oziroma realno 53,6 %. V skupnem prihodku se je delež lastne dejavnosti povzpel od 21,9 % na 28,4 %, medtem ko je delež javne službe ustrezno upadel od 78,1 % na 71,6 %.


Institut v številkah 2004-2007

Primerjava prihodkov 2004-2007
Primerjava prihodkov v javni službi 2004-2007
Primerjava prihodkov v lastni dejavnosti 2004-2007
Primerjava objav in citiranosti 2004-2007
Primerjava kapacitet raziskovalcev 2004-2007Prihodek.jpg

Institut "Jožef Stefan", Jamova cesta 39, 1000 Ljubljana, Slovenija, Telefon: (01) 477 39 00, Faks.: (01) 251 93 85
info@ijs.si