Primerjava prihodkov v javni službi 2004-2007

Domov

Več o Institutu
Več o reaktorskem centru v Podgorici
Več o fiziku Jožefu Stefanu

JAVNA SLUŽBA 2004-2007

Največji delež sredstev pri izvajanju javne službe pripada progamskim skupinam. V letih od 2004 do 2007 se je obseg sredstev povečal za 8,8 %, medtem ko je obseg raziskovalnih ur ostal nespremenjen, kar pomeni, da v tej postavki ni bilo realnega povečanja. V skupnem obsegu sredstev, ki jih pridobi Institut, je zaradi velikega povečanja lastne dejavnosti delež programskega financiranja občutno upadel od 35,7 % na 31,1 %.

Največji porast sredstev v javni službi je pri raziskovalnih projektih, kamor prištevamo temeljne, aplikativne, podoktorske in medresorske ciljne raziskovalne projekte, ki jih financira Javna agencija za raziskovalno dejavnost. Nominalno povečanje je 71,1 % (realno je tako Institut pridobil 62,3 % več projektov). Kljub temu je financiranje projektov v javni službi (zaradi velikega povečanja obsega projektov v lastni dejavnosti) v skupnem prihodku Instituta upadlo od 28,4 % v letu 2004 na 26,9 % v letu 2007.

Povečanje pri financiranju mladih raziskovalcev je 18,7-odstotno, pričakovati je pomembno povečanje tudi v letu 2008. Primerjava sredstev za ustanoviteljske obveznosti ni natančna, ker se med letom posamezne postavke drugače prikazujejo. Dejstvo je, da ustanoviteljske obveznosti, ki jih pridobi Institut, pokrijejo samo okoli 50 % dejanskih stroškov oziroma stroškov, kot jih opredeljujejo veljavni normativi, ter da je delež ustanoviteljskih obveznosti v skupnem prihodku Instituta le še 13,6 %.


Institut v številkah 2004-2007

Primerjava prihodkov 2004-2007
Primerjava prihodkov v javni službi 2004-2007
Primerjava prihodkov v lastni dejavnosti 2004-2007
Primerjava objav in citiranosti 2004-2007
Primerjava kapacitet raziskovalcev 2004-2007


Prihodek.jpg

Institut "Jožef Stefan", Jamova cesta 39, 1000 Ljubljana, Slovenija, Telefon: (01) 477 39 00, Faks.: (01) 251 93 85
info@ijs.si