Institut v številkah 2004-2007

Domov

Več o Institutu
Več o reaktorskem centru v Podgorici
Več o fiziku Jožefu Stefanu

his2.jpg

Evalvacija poslovanja Instituta v letih od 2004 do 2007 kaže na pomembne pozitivne premike. Poudariti gre predvsem povečan obseg dela za uporabnike v okviru industrijskih in evropskih projektov ter skokovit napredek pri pokazateljih znanstvene odličnosti.

INSTITUT V ŠTEVILKAH 2004-2007

Primerjava prihodkov 2004-2007
Primerjava prihodkov v javni službi 2004-2007
Primerjava prihodkov v lastni dejavnosti 2004-2007
Primerjava objav in citiranosti 2004-2007
Primerjava kapacitet raziskovalcev 2004-2007


V letu 2008 bomo svoje napore usmerili k nadaljnji krepitvi sodelovanja Instituta z uporabniki (posebej s tistimi iz gospodarstva), krepitvi sodelovanja Instituta z visokošolskimi ustanovami, krepitvi povezav Instituta z raziskovalnimi institucijami v svetu, krepitvi tržne usmerjenosti in podjetnosti Instituta, sodelovanju Instituta pri oblikovanju nacionalnih razvojnih politik, povečanju učinkovitosti in kvalitete dela ter oblikovanju kodeksa poslovanja Instituta ter večjemu vključevanju mlajših raziskovalcev v raziskovalno in razvojno delo.

fotka.jpg

Institut "Jožef Stefan", Jamova cesta 39, 1000 Ljubljana, Slovenija, Telefon: (01) 477 39 00, Faks.: (01) 251 93 85
info@ijs.si