Primerjava objav in citiranosti 2004-2007

Domov

Več o Institutu
Več o reaktorskem centru v Podgorici
Več o fiziku Jožefu Stefanu

OBJAVE IN CITIRANOST 2004-2007

Kljub zelo očitnemu povečevanju obsega dela za naročnike v zadnjih treh letih ugotavljamo tudi ekstremno rast pokazateljev raziskovalne odličnosti.

Institut je od leta 2004 do leta 2007 povečal letno število znanstvenih objav v revijah, citiranih v World of Science, za 22,2 %. Število letnih citatov Instituta pa se je v teh treh letih povečalo celo za 60,6 %. Kljub takemu povečanju števila objav se je dvignil tudi povprečni faktor vpliva na posamezno objavo, in sicer za 8,5 %


Institut v številkah 2004-2007

Primerjava prihodkov 2004-2007
Primerjava prihodkov v javni službi 2004-2007
Primerjava prihodkov v lastni dejavnosti 2004-2007
Primerjava objav in citiranosti 2004-2007
Primerjava kapacitet raziskovalcev 2004-2007


Prihodek.jpg

Institut "Jožef Stefan", Jamova cesta 39, 1000 Ljubljana, Slovenija, Telefon: (01) 477 39 00, Faks.: (01) 251 93 85
info@ijs.si