Primerjava kapacitet raziskovalcev 2004-2007

Domov

Več o Institutu
Več o reaktorskem centru v Podgorici
Več o fiziku Jožefu Stefanu

KAPACITETA ZAPOSLENIH 2004-2007

Konec leta 2007 je bilo na Institutu 854 zaposlenih. Zaradi narave raziskovalnega dela je med temi mnogo takih, ki so v dopolnilnem ali deljenem delovnem razmerju na univerzah. Graf na desni strani prikazuje spremembo v številu zaposlenih od leta 2004 do leta 2007 po kapacitetah, to je po številu ur, ki jih zaposleni imajo na razpolago za delo na Institutu.

V zadnjih treh letih se je število starejših raziskovalcev povečalo le za 3,1 %, medtem ko se je število raziskovalcev v programu mladih raziskovalcev povzpelo za 32,2 %. Tudi število strokovnih in tehničnih sodelavcev se je povečalo za 16,0 %, med katerimi je pomembno število mlajših raziskovalcev, ki se izpopolnjujejo za doktorat, in takih, ki sodelujejo pri mednarodnih projektih in projektih za gospodarstvo. Raziskovalni kader na Institutu se je torej prilično pomladil.

V letih od 2004 do 2007 se je za več kot 50 % povečalo število sodelavcev Instituta, ki so dopolnilno zaposleni kot predavatelji na univerzah. Institutski raziskovalci so nosilci pri 344 predmetih ter dodatno sodelujejo pri 361 predmetih, kar je za 14,4 % več kot leta 2004.


Institut v številkah 2004-2007

Primerjava prihodkov 2004-2007
Primerjava prihodkov v javni službi 2004-2007
Primerjava prihodkov v lastni dejavnosti 2004-2007
Primerjava objav in citiranosti 2004-2007
Primerjava kapacitet raziskovalcev 2004-2007


Prihodek.jpg

Institut "Jožef Stefan", Jamova cesta 39, 1000 Ljubljana, Slovenija, Telefon: (01) 477 39 00, Faks.: (01) 251 93 85
info@ijs.si