Več o Institutu "Jožef Stefan"

O Institutu
eNoviceIJS

Znotraj inštituta

Več o Institutu
Več o reaktorskem centru
Več o fiziku Jožefu Stefanu

his2.jpg

Institut "Jožef Stefan" deluje na dveh lokacijah. Večji del dejavnosti je na Jamovi 39 na Viču v Ljubljani, kjer je tudi sedež, druga lokacija pa je v kraju Dol pri Ljubljani, kjer je Reaktorski Center v Podgorici. Konec leta 2019 je bilo na Institutu 1053 zaposlenih.

Institut »Jožef Stefan« nosi ime po slavnem slovenskem fiziku Jožefu Stefanu in edinem Slovencu, po katerem je dobil ime kak fizikalni zakon - Stefanov zakon o sevanju.

Institut vsako leto podeljuje zlati znak Jožefa Stefana avtorjem najbolj odmevnih doktoratov iz naravoslovnih in tehniških ved ter ved o življenju.

Znanstveni svet Instituta vsako leto podeli tudi Častno listino Instituta »Jožef Stefan« organizacijam in posameznikom kot priznanje za uspešen prenos znanstvenih in tehnoloških dosežkov Instituta in znanj, ustvarjenih na Institutu, v družbeno in gospodarsko zaledje.

Institut je močno vpet v univerzitetno izobraževanje, saj je soustanovitelj Univerze v Novi Gorici in Mednarodne podiplomske šole Jožefa Stefana. V letu 2006 je Institut podpisal dogovor o dolgoročnem sodelovanju tudi z Univerzo v Ljubljani in Univerzo na Primorskem.


Nastajanje raziskovalnih področij
Pogled v zgodovino Instituta
Dnevi Jožefa Stefana
Zlati znak Jožefa Stefana
Blinčeve nagrade


VEČ O INSTITUTU


Več kot 200 sodelavcev Instituta je habilitiranih na slovenskih univerzah in sodeluje v visokošolskem izobraževalnem procesu. Na Institutu je opravilo svoja magistrska in doktorska dela več kot 1800 raziskovalcev. Institut sodeluje tudi s srednjimi šolami, za katere organizira delovno prakso in jih vključuje v aktivno raziskovalno delo.

Institut sodeluje z mnogimi uglednimi institucijami po svetu, organizira mednarodne konference, sodeluje na mednarodnih razstavah. Poleg tega pa po najboljših močeh skrbi za mednarodno izmenjavo strokovnjakov. Mnogi raziskovalni dosežki so bili deležni mednarodnih priznanj, veliko sodelavcev IJS pa je mednarodno priznanih znanstvenikov.

Skupaj z Mestno občino Nova Gorica pa je naš institut leta 1995 ustanovil Politehniko v Novi Gorici, ki je postala četrta slovenska univerza - Univerza v Novi Gorici. Leta 2003 pa smo ustanovili tudi Mednarodno podiplomsko šolo Jožefa Stefana, in sicer z močno podporo slovenske industrije in mednarodnega omrežja univerz in inštitutov. Na Institutu "Jožef Stefan" namenjamo veliko pozornosti okolju. Z ekologijo se srečujejo raziskovalci pri raznih multidisciplinarnih projektih, v Mobilni ekološki enoti in pri razvoju novih tehnologij. Da bi podprli ekološko dejavnost tudi v drugih predelih Slovenije, se je Institut pridružil soustanoviteljem Inštituta za ekološke raziskave, ERICo Velenje, prvega inštituta v Šaleški dolini.

Različne oblike sodelovanja s Kliničnim centrom Ljubljana in drugimi medicinskimi ustanovami v Sloveniji so pripeljale do razvoja medicinske opreme (tomografija, funkcionalni električni stimulatorji ...), zagotavljanja izotopov za klinične raziskave in zdravljenje pacientov ter uvajanja novih raziskovalnih metod v klinično medicino. Da bi zagotovili okolje, namenjeno multidisciplinarnemu raziskovanju na področju inženiringa ter fizike in matematike v medicini, sta leta 1996 Ortopedska bolnišnica Valdoltra in Institut "Jožef Stefan" ustanovila Raziskovalni institut Valdoltra. Ta institut danes deluje samostojno.

Institut "Jožef Stefan" intenzivno sodeluje pri spodbujanju tehnološkega in gospodarskega razvoja pri nas. Vloga Instituta pri tem je tako v šolanju kadrov kot pri razvojnih raziskavah, ki so neposredno namenjene uporabnikom. Osvojeno znanje skušajo raziskovalci Instituta s pridom uporabiti in prenesti v industrijo za reševanje mnogih zapletenih problemov. Institut tesno sodeluje z vrsto gospodarskih organizacij v Sloveniji, pa tudi v mednarodnem prostoru. Prav zaradi pospeševanja prenosa znanja, ki je nujno potrebno za zmanjševanje tehnoloških razlik v primerjavi z bolj razvitimi evropskimi državami, je bil ustanovljen Tehnološki park IJS, ki se je kasneje ob priključitvi drugih soustanoviteljev preoblikoval v Tehnološki park Ljubljana. V Tehnološkem parku so združena podjetja, ki so tesno povezana z raziskovalnim okoljem. Institut skuša tudi po tej poti ustvariti razmere, v katerih bi mladi raziskovalni talenti in inovatorji prispevali k prenosu znanja in moderne tehnologije v gospodarstvo.

  • Knjige

Institut soustanovitelj


Institut "Jožef Stefan", Jamova cesta 39, 1000 Ljubljana, Slovenija, Telefon: (01) 477 39 00, Faks.: (01) 251 93 85
info@ijs.si