Izvor znaka IJS

O Institutu
eNoviceIJS

Znotraj inštituta

Več o Institutu
Več o reaktorskem centru
Več o fiziku Jožefu Stefanu

Stefan.jpg

Znak Instituta »Jožef Stefan« je zapis črk IJS v 5-bitni teleprinterski kodi na luknjan trak.

Slika na desni je iz publikacije Pogled v Institut »Jožef Stefan« 1949-1979, ki jo je napisal Peter Likar in ilustriral Božo Kos.

Nastajanje raziskovalnih področij
Pogled v zgodovino Instituta
Dnevi Jožefa Stefana
Zlati znak Jožefa Stefana


IZVOR ZNAKA IJSStefan-Boltzmannov zakon pravi, da je gostota energijskega toka, ki ga seva črno telo, sorazmerna četrti potenci njegove termodinamične temperature; v enačbi lahko Stefan-Boltzmannovo konstanto zaradi podobnosti z grško črko sigma zamenjamo z logotipom Instituta “Jožef Stefan”:

Izvor znaka IJS/Blank.jpgStefan-Bolzman zakon
Izvor znaka IJS/Blank.jpgStefan-Bolzman zakon
Tako ima logotip Instituta poleg zapisa "ijs" tudi grafično vsebino.


Institut "Jožef Stefan", Jamova 39, 1000 Ljubljana, Slovenija, Telefon: (01) 477 39 00, Faks.: (01) 251 93 85
info@ijs.si